Advertisement

İsviçre ekonomisi, negatif ticaret dengesinin yurt içi harcamaların etkisini azaltmasıyla, yılın ikinci çeyreğinde beklentiden yavaş büyüdü.

İsviçre'de Salı günü yapılan açıklamaya göre GSYİH, Haziran'da sona eren üç aylık dönemde yüzde 0.3 büyüme kaydetti. Ülke ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 0.1 (revize edilmiş veri) büyüdü.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi İsviçre'nin söz konusu dönemde yüzde 0.5 büyüme kaydedeceği yönündeydi.