Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 6 milyar 334,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 5 yıl (1799 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 10,64, bileşik faiz yüzde 10,93 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 253,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 147 milyon lira, net satış 2 milyar 164,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 4 milyar 197,4 milyon lira teklif alındı ve net 1 milyar 595 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,82 oldu. İhalede 1 milyar 520 milyon liralık teklif gelirken, 565 milyon liralık nominal satış, 571,3 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 3 milyar 980 milyon liralık teklifin ise 1 milyar 353,2 milyon liralık bölümü karşılandı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 6 milyar 334,1 milyon lira borçlandı.