Advertisement

Ökmen vergi oranlarının yukarı yönlü güncellenmesinin ekonomi üzerinde sınırlayıcı etki yapmasının 'kaçınılmaz' olduğunu söyledi. Ökmen konuya dair şu değerlendirmeleri yaptı;

•    Cari açık seviyesinin Türkiye ekonomisi için şu anda yönetilebilir düzeyde olduğuna ilişkin politika yapıcılarının yaptığı belirlemeye katılıyoruz.

•    Yapısal reformlar yelpazesi gerçekleşmeden, orta vadeli programda (OVP) enflasyon için %5 olarak belirlenen nihai hedef; ortalama %5,5 olarak öngörülen büyüme ve %3,9 olarak belirlenen çarı açık hedefleriyle zıt yönde hareket edecektir.  

•    OVP’da %5,5 oranındaki ortalama büyümenin, şu andaki güncel işsizlik oranının aşağı düşmesine yardımcı olmasını zor bir olasılık olarak öngörüyoruz.

•    Bütçe açığının güncel ve uzun vadedeki seviyelerini riskli görmüyor, mali disiplinin devam edeceğini varsayıyoruz.

•    OVP için belirlenen kalıcı fiyat istikrarına odaklı para politikası sürdürülebilme hedefinin sağlanabilmesi Merkez Bankası’nın bağımsızlığıyla çok yakından ilgilidir.

•    Kamu gelirlerinin artırılması amacıyla vergi oranlarının yukarı yönlü güncellenmesi canlanan ekonomi üzerinde sınırlayıcı etki yapması kaçınılmaz olacaktır. Ancak, bu baskılanma, altyapı için planlanan kamusal yatırımlar ile dengelenebilmesi halinde genel düşüşün önlenmesi mümkündür.