Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Türkiye'den yılın 9 ayında gerçekleştirilen ihracatın yüzde 85,6'sını 10 il sırtlarken İstanbul, 45 milyar 595,6 milyon dolarla hem ülke hem bölge ihracatının lokomotifi oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde 106 milyar 739,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam, ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat rakamları dahil edildiğinde 114 milyar 660,6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu 106 milyar 739,8 milyon dolarlık ihracatın 45 milyar 595,6 milyon dolarlık kısmı İstanbul'da kayıtlı firmalar tarafından yapıldı. Bu da toplam ihracatın yüzde 42,7'sinin İstanbul'dan gerçekleştirildiğine işaret etti.

İstanbul'un ardından yılın 9 aylık döneminde en fazla ihracatın gerçekleştirildiği il 10 milyar 319 milyon dolarla Bursa oldu. Bursa'yı, 9 milyar 222,9 milyon dolarla Kocaeli, 6 milyar 313 milyon dolarla İzmir ve 4 milyar 787,3 milyon dolarla Gaziantep takip etti.

Ankara'da bulunan firmalar tarafından gerçekleştirilen ihracat hacmi 4 milyar 730,7 milyon doları bulurken, Sakarya'dan 3 milyar 789,8 milyon dolarlık, Manisa'dan 2 milyar 743,1 milyon dolarlık, Denizli'den 2 milyar 208,4 milyon dolarlık, Hatay'dan 1 milyar 673,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Söz konusu 10 ilden gerçekleştirilen ihracat ise toplam 91 milyar 383,2 milyon dolar oldu. Böylece Türkiye'nin ihracatının yüzde 85,6'sını, bu 10 il karşıladı.

Türkiye'nin yılın 9 ayında gerçekleştirdiği ihracata en az katkı ise 89,9 bin dolarla Bayburt'tan geldi. Bu ili 345,6 bin dolarla Kars, 421,9 bin dolarla da Tunceli takip etti. Bayburt, Kars ve Tunceli böylece, yılın 9 aylık döneminde 1 milyon doların altında ihracat gerçekleştiren iller olarak da kayıtlara geçti.

Öte yandan ihracatta bölgesel çeşitlenme ve derinleşme çalışmaları devam etmesine karşın Türkiye'nin 81 ilinden 67'sinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 1'in altında kaldı.

Bölgeler bazında ihracat

Türkiye'nin ihracatına ocak-eylül 2017 döneminde en büyük katkının 70 milyar 334,1 milyon dolarla Marmara Bölgesi'nden, en az katkının ise 725,4 milyon dolarla Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldiği görüldü.

Marmara Bölgesi, 70 milyar 334,1 milyon dolarla Türkiye'nin ihracatının yüzde 65,9'unu tek başına karşıladı. Marmara Bölgesi'nden en fazla ihracatı gerçekleştiren il ise 45 milyar 595,6 milyon dolarla yine İstanbul oldu.

Ege, 12 milyar 553,6 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci bölge olurken, bunu 8 milyar 358,4 milyon dolarla İç Anadolu, 6 milyar 340,9 milyon dolarla Güneydoğu Anadolu, 5 milyar 968,5 milyon dolarla Akdeniz ve 2 milyar 458,8 milyon dolarla Karadeniz bölgeleri takip etti.

Doğu Anadolu ise 725,4 milyon dolarlık dış satımla en az ihracatın gerçekleştirildiği bölge oldu. Doğu Anadolu'nun Türkiye'nin ihracatına katkısı ise yüzde 0,7'yle sınırlı kaldı.

İhracatçı birlikleri kayıtlarına göre, bölgelerin 2017'nin ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği ihracat ve bunun toplam içindeki payı şöyle:

BÖLGELER Ocak-Eylül 2017 İhracat (Bin Dolar) Toplam İhracat İçindeki Pay (%)
Doğu Anadolu Bölgesi 725.433,29 0,7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 6.340.868,36 5,9
Karadeniz Bölgesi 2.458.807,43 2,3
Akdeniz Bölgesi 5.968.539,36 5,6
Marmara Bölgesi 70.334.103,65 65,9
İç Anadolu Bölgesi 8.358.424,24 7,8
Ege Bölgesi 12.553.599,18 11,8
TOPLAM 106.739.775,51 100,0