Advertisement

Hans Redeker ve James Lord'un da içerisinde bulunduğu Morgan Stanley stratejistleri, yazdıkları notta, ABD ile olan diplomatik sürtüşmelerin çözümünde ilerleme kaydedilmiş olmasının TL almak için yeterli bir sebep olmadığını belirterek daha düşük değerlemelere ve yüksek nominal faizlere rağmen TL karşısındaki "kötümser" duruşun korunduğunu bildirdi. 

Bunun yanı sıra, Türkiye'de para politikasının uygunluğu konusundaki belirsizlik, yüksek enflasyon, hala zayıf olan dış pozisyon ve siyasi risklerin, TL'nin daha yüksek ABD Hazine tahvili faizleri karşısında oldukça hassas kalacağı anlamına geldiği belirtildi.