Advertisement

Maliye Bakanlığı 203,8 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu. Hazine Müsteşarlığı 97,9 milyar lirayla ikinci, Milli Eğitim Bakanlığı 92,5 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.

TBMM'ye sunulan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751 milyar 299 milyon 665 bin lira, özel bütçeli idarelere 88 milyar 528 milyon 812 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 673 milyon 105 bin lira ödenek tahsis edilecek.

Bütçeden en yüksek payı 203,8 milyar lira ile Maliye Bakanlığı aldı. Maliye Bakanlığını, 97,9 milyar lira ile Hazine Müsteşarlığı ve 92,5 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Söz konusu bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına 845,3 milyon lira, TBMM'ye 1,2 milyar lira, Başbakanlığa 1,6 milyar lira, MİT Müsteşarlığına 2,3 milyar lira kaynak ayrıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 59,7 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 40,4 milyar lira, Sağlık Bakanlığına 37,5 milyar lira, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 26,7 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 27,8 milyar lira kaynak aktarıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için ayrılan ödenek 21,7 milyar lira, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı için ayrılan ödenek ise ise 31,3 milyar lira oldu.

Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli idareler arasında en yüksek pay 18,1 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrıldı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (YURTKUR) de 13,9 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ardından en çok pay alan ikinci özel bütçeli kurum oldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 12,9 milyar lira, TÜBİTAK'a 3,2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,1 milyar lira bütçeden kaynak tahsis edildi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 2018 için öngörülen bütçe ödenekleri (lira) şöyle oldu:

 

KURUM TOPLAM
CUMHURBAŞKANLIĞI................................................................ 845.365.000
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 2.335.535.000
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 1.255.124.000
ANAYASA MAHKEMESİ 68.448.000
YARGITAY 460.437.000
DANIŞTAY 148.972.000
SAYIŞTAY 276.701.000
BAŞBAKANLIK 1.610.543.000
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 29.158.000
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 315.069.000
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 97.893.775.000
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 7.774.183.000
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2.265.864.000
ADALET BAKANLIĞI 13.714.405.000
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 40.402.239.000
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 7.300.918.000
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 13.311.208.000
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.792.655.000
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 682.700.000
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 18.373.000
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 430.326.000
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 3.310.380.000
MALİYE BAKANLIĞI 203.779.785.000
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 3.221.518.000
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 92.528.652.000
SAĞLIK BAKANLIĞI 37.571.386.000
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 59.738.565.000
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 31.978.000
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2.386.508.000
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3.997.003.000
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 64.966.000
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 26.690.506.000
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 346.861.000
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5.793.391.000
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1.922.753.000
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 987.240.000
EKONOMİ BAKANLIĞI 4.413.914.000
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 14.111.212.000
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 21.676.673.000
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1.238.558.000
KALKINMA BAKANLIĞI 1.764.378.000
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 392.171.000
ORMAN VE SU IŞLERI BAKANLIĞI 14.723.756.000
METEOROLOJI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 337.477.000
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 31.338.036.000
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR 751.299.665.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR 88.528.812.000
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4.673.105.000
KURUMLAR TOPLAMI 844.501.582.000