Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) "Tapu Takas-Gayrimenkul Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığıyla Ödenmesi İşlemleri" hizmetini sunması faaliyetinin, Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verildi.

TCMB'nin, Takasbank'ın menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Takasbank'ın Tapu Takas - Gayrimenkul Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığıyla Ödenmesi İşlemleri hizmetini sunması faaliyetinin, Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı karar ile Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesi uyarınca karar verilmiştir."

AA