Advertisement

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları bu yılın ikinci çeyreğinde 10 trilyon 80 milyar lira, yükümlülükleri ise 11 trilyon 638 milyar lira oldu. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2017'nin ikinci çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı. 


Rapora göre, 2017 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 10 trilyon 80 milyar lira, yükümlülükleri ise 11 trilyon 638 milyar lira düzeyine ulaştı.

Dünyanın geri kalanı ve hanehalkı, yurt içi ekonominin finansmanına en büyük katkıyı sağlayan sektörler olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim finansal açık vererek diğer sektörlerden
borçlandı.

Hanehalkı finansal varlık ve yükümlülükleri ilk iki çeyreklik dönemde bir önceki döneme göre artış gösterdi. Varlıklardaki
artışta mevduatlardaki işlemler etkili olurken, yükümlülüklerdeki artış büyük oranda kredi
işlemlerinden kaynaklandı.

 Türkiye ekonomisi net borçlu pozisyonunu sürdürdü

 Finansal olmayan kuruluşların finansal varlık ve yükümlülükleri bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki döneme göre artış gösterdi ve bu artış büyük ölçüde hisse senedi ve özkaynaklardaki artıştan kaynaklandı.

Yurt içinde yerleşik sektörlerin kullandıkları krediler ve ihraç ettikleri borçlanma senetlerinin toplamından oluşan, finansal
hesaplar tanımlı toplam borcun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme
göre yatay seyretti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisi net borçlu pozisyonunu sürdürürken, hanehalkı
ve dünyanın geri kalanı finansman sağlayan iki ana sektör oldu. En borçlu sektör, finansal olmayan kuruluşlar olurken, bunu genel yönetim sektörü izledi. Bu dönemde, hanehalkının net finansal değeri
bir miktar iyileşme gösterdi ve bu iyileşmede işlemler etkili oldu.

Finansal olmayan kuruluşlarda ise net borçlanmada artış yaşandı, borçların toplam finansal varlıklara
oranın azaldı.