Advertisement

2018 bütçesine göre vergiden yüzde 14.9 artışla 617.3 milyar lira, harçlardan da yüzde 27 artışla 23.7 milyar lira gelir hedeflenirken, gelecek yılın ceza tahmini de belli oldu. Buna göre kamunun, yeni yılda vatandaştan 12 milyar 81 milyon 621 bin lira para cezası toplaması öngörülüyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre bu rakam 2017 bütçe tahminine göre yüzde 15.3’lük artışı ifade ediyor. Geçen yıl 11.1 milyar lira ceza hedefi bütçeye konulmuştu. 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 12 milyar 81 milyon 621 bin liralık cezanın yüzde 36.6’sını idari para cezaları oluşturacak.

Bu çerçevede yeni yılda 4 milyar 427 milyon 95 bin liralık idari para cezası toplanması bekleniyor. Karayolu Taşıma Kanununa göre alınan idari para cezalarından 283 milyon 186 bin lira, çevre idari para cezalarından 56 milyon 829 bin lira, trafik para cezalarından 40 milyon 34 bin lira ve diğer idari para cezalarından 4 milyar 47 milyon 46 bin lira idari para cezası tahsilatı yapılacağı tahmin ediliyor.

VERGİ CEZASINDAN 2.9 MİLYAR BEKLENİYOR

Yargı para cezaları: 966 milyon tl

İdari para cezaları: 4.4 milyar TL

Pay ayrılan idari para cezaları: 3.1 milyar TL

Vergi cezaları: 2.9 milyar TL

Diğer para cezaları: 564.341.000

Toplam: 12.081.621.000

TEKNOLOJİYE VERGİ İSTİSNASI İÇİN BELGE KOŞULU GELDİ

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren ve vergiden istisna düzenlemesi kapsamına giren mükelleflerin gayri maddi haklarından elde edilen kazançları dolayısıyla bu istisnadan yararlanabilmesi için söz konusu hakların patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun vergiden istisna hükmü kapsamına giren, bu bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilen kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların niteliğine göre tescile veya kayda yetkili kuruma başvurması, patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerekiyor.

GECİKMELERDEN 878 MİLYON LİRA HEDEFLENİYOR

Devlet, vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamlarından 878 milyon 315 bin lira, diğer vergi cezalarından ise 2 milyar 77 milyon 888 bin lira tahsil edecek. Diğer para cezalarında ise tanımlanmayan diğer para cezalarından 564 milyon 341 bin lira tahsil edilecek. Öte yandan, yargı para cezalarından 966 milyon 329 bin lira ve pay ayrılan idari para cezalarından 3 milyar 167 milyon 653 bin lira tahsil edilmesi hedefleniyor.

haberturk.com