Advertisement

Hazine Müsteşarlığınca, 2018 yılı başında, piyasa yapıcılığı sistemine yeni dahil olmak isteyen bankaların 30 Kasım'a kadar başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Hazineden yapılan açıklamada, piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen "Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi"nin Müsteşarlığın internet sayfasında yer aldığı hatırlatıldı.

Sözleşmeye göre piyasa yapıcılığı sisteminin, ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık olmak üzere üçer aylık dört dönemden oluştuğu belirtilen açıklamada, piyasa yapıcının yeni dönem için belirlenen kriterleri sağlaması ve taraflardan birinin sözleşme süresinin bitiminden en az bir ay önce yazılı bildirimde bulunmaması koşuluyla sözleşmenin yenilenmiş kabul edildiği vurgulandı.

Açıklamada, sözleşmede piyasa yapıcılığı sistemine dahil olmak isteyen bankaların her bir dönemin başlangıcından en az bir ay önce Müsteşarlığa yazılı başvurması gerektiğinin hükme bağlandığı anımsatılarak, bu çerçevede 2018 yılı başında sisteme yeni girmek isteyen bankaların 30 Kasım'a kadar Müsteşarlığa yazılı başvurmaları gerektiği kaydedildi.

- 2018 yılı piyasa yapıcılığı kriterleri

Açıklamada, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan ve 2018 yılında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterler de şöyle sıralandı.

"Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) sunulmuş en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor. Başvuru bitiş tarihinden önceki son 12 aylık dönemde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 1 milyar liranın altında olmaması, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın 5 milyar liranın altında olmaması gerekmektedir. Başvuru bitiş tarihleri de birinci dönem için 30 Kasım 2017, ikinci dönem için 28 Şubat 2018, üçüncü dönem için 31 Mayıs 2018 ve dördüncü dönem için 31 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir."

AA