Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Eylül ayında 4 milyar 527 milyon dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 934 milyon dolar artarak 4 milyar 527 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 267 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 406 milyon dolar artarak 6 milyar 666 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 171 milyon dolar yükselerek 1 milyar 73 milyon dolara ulaşması etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon dolar artarak 2 milyar 686 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre 150 milyon dolar artarak 990 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler 50 milyon dolar artarak 198 milyon dolara ulaştı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, cari açığın söz konusu dönemde 4.05 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Ağustos ayı cari işlemler açığı 1.24 milyar dolardan 0.98 milyar dolara revize edildi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Eylül'de 544 milyon dolar oldu.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre 156 milyon dolar azalarak 544 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 3 milyar 430 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 248 milyon dolarlık net satım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 834 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili, genel hükümet 1 milyar 750 milyon dolarlık, bankalar 478 milyon dolarlık ve diğer sektörler 480 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 194 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Öte yandan, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 91 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 406 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgil, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 533 milyon dolar ve 490 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ise 1 milyar 213 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise 929 milyon dolar artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle:

 

    2016 Ocak-Eylül 2017 Eylül 2017 Ocak-Eylül
         
I - CARİ İŞLEMLER HESABI -24.482 -4.527 -31.109
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -25.667 -4.725 -32.776
  Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -18.851 -3.652 -24.934
A. DIŞ TİCARET DENGESİ -30.945 -6.666 -40.751
  Toplam Mal İhracatı 109.757 12.555 121.716
  Toplam Mal İthalatı 140.702 19.221 162.467
1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -34.142 -5.680 -33.438
1.1. İhracat 103.106 12.182 115.852
1.1.1. İhracat f.o.b. 104.166 11.848 115.133
1.1.2. Bavul Ticareti 3.835 474 4.514
1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar -4.895 -140 -3.795
1.2. İthalat 137.248 17.862 149.290
1.2.1. İthalat c.i.f. 146.265 19.982 168.960
1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta -6.634 -981 -8.166
1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar -2.383 -1.139 -11.504
2. Net Transit Ticaret Geliri 74 5 45
3. Parasal Olmayan Altın 3.123 -991 -7.358
  İhracat 6.577 368 5.819
  İthalat 3.454 1.359 13.177
B. HİZMETLER DENGESİ 12.094 3.014 15.817
  Gelir 28.750 5.024 32.902
  Gider 16.656 2.010 17.085
1. İşlem Gören Mallar -15 3 36
  Gelir 75 7 77
  Gider 90 4 41
2. Tamir ve Bakım Hizmetleri -280 -3 -183
  Gelir 57 39 214
  Gider 337 42 397
3. Taşımacılık 3.979 491 4.138
  Gelir 9.994 1.393 11.241
  Gider 6.015 902 7.103
3.1. Navlun -976 -258 -1.708
  Gelir 2.504 290 2.570
  Gider 3.480 548 4.278
3.2. Diğer Taşımacılık 4.955 749 5.846
  Gelir 7.490 1.103 8.671
  Gider 2.535 354 2.825
4. Seyahat 10.696 2.686 13.710
  Gelir 14.653 3.147 17.279
  Gider 3.957 461 3.569
5. İnşaat Hizmetleri 354 9 304
  Gelir 354 10 307
  Gider 0 1 3
6. Sigorta Hizmetleri -279 -36 -393
  Gelir 810 97 863
  Gider 1.089 133 1.256
7. Finansal Hizmetler -648 -37 -512
  Gelir 528 81 446
  Gider 1.176 118 958
8. Diğer Ticari Hizmetler -1.271 -99 -1.121
  Gelir 469 70 634
  Gider 1.740 169 1.755
9. Resmi Hizmetler -737 -51 -499
  Gelir 496 60 475
  Gider 1.233 111 974
10. Diğer Hizmetler 295 51 337
  Gelir 1.314 120 1.366
  Gider 1.019 69 1.029
C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -6.816 -1.073 -7.842
D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 1.185 198 1.667
II - SERMAYE HESABI 23 1 18
III - FİNANS HESABI -20.939 -2.851 -32.021
1. Doğrudan Yatırımlar -6.787 -544 -5.515
2. Portföy Yatırımları -8.809 -3.430 -23.518
3. Diğer Yatırımlar -10.987 194 -2.519
4. Rezerv Varlıklar 5.644 929 -469
IV - NET HATA VE NOKSAN 3.520 1.675 -930


AA