Advertisement

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde toplam 1 milyar 556,2 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığınca, 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Satış/teklif oranı, Ekim ayındaki 1.45 seviyesinden 3.47'ye tırmanarak Temmuz'dan bu yana olan en yüksek seviyesine ulaştı. 

İhalede ortalama basit faiz 13,38 ve bileşik faiz yüzde 13,82 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 699 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 490 milyon lira, net satış 457,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 603 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 238,5 milyon lira teklif alındı ve 495,4 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 1 milyar 556,2 milyon lira borçlandı.