Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV ile ilgili kanun düzenlemesini bu yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "KDV sisteminde son derece önemli, radikal değişiklikler yapan bu kanunun reel ekonomiye ciddi anlamda katkı verecek bir unsur olacağını söyleyebiliriz." dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak 28 bini aşkın personelle vatandaşa hizmet verdiklerini, her geçen gün bunları güçlendirip, çeşitlendirdiklerini söyledi.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Projesi hakkında bilgi veren Ağbal, proje hayata geçtiğinde kamu harcamalarına ilişkin bütün döngünün elektronik ortama taşınacağını ifade etti.

Ağbal, elektronik faturaya dayalı yeni bir harcama sistematiği kurulacağını, kamu harcamalarının daha şeffaf, hesap verilebilir şekilde yapılabilmesinin önünün açılacağını, kamuda kaynak kullanımı konusunda ciddi yararlar sağlanacağını dile getirdi. Projenin kolay olmadığını vurgulayan Ağbal, birkaç yıllık süre içerisinde bu alanda önemli ilerlemeler kaydedileceğini dile getirdi.

Program Bazlı Performans Bütçe Projesi'nde ise ülke uygulamalarının gözden geçirildiğini anlatan Ağbal, Türkiye'de uygulamaya konulabilecek programların belirlendiğini, en yakın zamanda program bazlı bütçeye geçilmesiyle bütçe tartışmalarının da çok daha verimli hale geleceğini ifade etti.

Kamu mali yönetimi içerisinde idari kapasitenin geliştirilmesinin en önemli bileşenlerden bir olduğunu vurgulayan Ağbal, bu amaçla kullanılmak üzere Ankara Yenimahalle'de büyük bir eğitim merkezi inşa ettiklerini, hazırlıkların hemen hemen tamamlandığını söyledi. Ağbal, merkezde, kamu mali sistemi içerisindeki tüm aktörlere yönelik eğitim, seminer, uzaktan eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri yapılabileceğini kaydetti.

Ağbal, e-bütçe sisteminin daha da geliştirilmesi noktasında birtakım ilave modüller çalışıldığını belirtti.

Taşınmaz yönetiminde, kaynak kullanımında verimliliği artırmaya yönelik projeleri bulunduğunu anlatan Ağbal, tüm taşınmaz bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğunu, işlemlerinin elektronik ortamda yapıldığını ifade etti. Ağbal, kamu varlıklarının tam ve doğru şekilde muhasebe kayıtlarına yansıtılmasına ilişkin önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Ağbal, vergi sistemine yönelik yürüttükleri projelerde ise vergi denetimini daha etkin hale getirirken mükellef haklarını güçlendiren bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurguladı.

Mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla yasal, idari ve uygulamaya ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Ağbal, "Bakanlık olarak son 2 yılda özellikle yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı artırmaya dönük çok kapsamlı düzenlemeleri hayata geçirdik. Özellikle ekonomide büyüme trendini yukarıya çeken son derece önemli yapısal düzenlemelere imza attık. Bu düzenlemelerin Türkiye'deki büyüme potansiyelini yukarıya çekecek son derece önemli düzenlemeler olduğuna inanıyorum." dedi.

KDV düzenlemesi

Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüdüğünü hatırlatan Ağbal, "Bu da uygulamaya koyduğumuz teşvik politikalarının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Vergi sisteminin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ağbal, "KDV ile ilgili kanun çalışmasını yıl bitmeden Bakanlar Kuruluna getirmeyi hedefliyoruz. KDV sisteminde son derece önemli, radikal değişiklikler yapan bu kanunun reel ekonomiye ciddi anlamda katkı verecek bir unsur olacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Ağbal, son dönemde KDV iadelerinin hızlandırılması konusunda önemli düzenlemeler yaptıklarını kaydederek, "Şu anda iade maliyetlerini düşürecek çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi şu: KDV iade sürecinde yeminli mali müşavirler tarafından KDV iade raporu düzenleniyor. Burada belirlenmiş bir tarife var. Yeminli mali müşavirlere yapılan ödemeler, yapılan iadeye göre oran olarak yüksek. Bunun aşağı çekilmesi yönünde talep var. Meslek odalarımızla da görüşerek, bu ödemelerin daha da aşağı çekilmesi konusunda bir çalışmamız var." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün itibariyle uluslararası normlara uygun kamu mali yönetim raporlaması yapabildiğine dikkati çeken Ağbal, bunun da Türkiye'nin kamu mali istatistiklerine ilişkin uluslararası toplumla hareket ettiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Vergi denetimi ve mükellef haklarını güçlendirmek amacıyla 2011 yılından bu yana çok önemli yasal düzenlemeler yaptıklarının altını çizen Ağbal, "Mükellef haklarını bir taraftan güçlendireceğiz ama bir taraftan da vergi denetimi etkinliğini de devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) terörün finansmanı ve suç ekonomisiyle mücadele anlamında görevlerini yapmayı sürdürdüğünü belirterek, bu anlamda kurulun bütün uluslararası mücadele platformlardaki en önemli aktörlerden olduğunu söyledi.

Vergiye gönüllü uyum hakkında da konuşan Ağbal, "Bakanlık olarak bütün mükelleflerimize yürekten inanıyoruz. Onlar üretiyorlar, kazanıyorlar ve elde ettikleri gelirden vergi vermek istiyorlar. Bunun için kendilerinin büyük bir gayret gösterdiğini biliyoruz. Son iki yılda çok sayıda önemli uygulamayı devreye soktuk. Bütün amacımız vergiye gönüllü uyumu teşvik etmek ve vergiyi verimli bir şekilde almaktır." dedi.