Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, birçok önemli düzenlemeyi içeriyor.

TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edilen kanunun belli başlı düzenlemeleri şöyle:

-Araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak. MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için; fiyatı 40 bini aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

-Bakanlar Kurulu, bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkili olacak.

-Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı alınan Özel İletişim Vergisi, her bir hizmet için yüzde 7,5 olacak.

-Çalışanların ücretlerinin 2017 yılının son dört ayında bin 404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

-Terk edilmiş gemiler ve uçaklar sorunu gideriliyor.

-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, alacaklarına veya borçlarına ilişkin uzlaşmaya gidebilecek.

-Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ile tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek.

-Emlak vergileri, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmeyecek.

-Sivil havacılık güvenliğiyle ilgili politikaların belirlenmesi amacıyla Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturuluyor.

-Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak.

-Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.

-FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında, başta KDV olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanacak.

-Maden sahalarının ihale edilebilmesi ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip hale getirilebilmesi amacıyla, 10 yıl süreyle arazi izin bedeli alınmayacak.

-Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ile diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanacak ve motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak.

-Bazı kamu lojmanları satışa çıkacak

-Hazineye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler kullanıcılarına doğrudan satılabilecek.

-Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek.

-Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

-Kurumlar vergisi, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 22 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu, yüzde 22 oranını yüzde 20 oranına kadar indirmeye yetkili olacak.

-Çek Kanunundaki "Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir" düzenlemesinin yürürlük süresi, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye uzatılıyor.

-Şile'nin Darlık ve Esenceli mahallelerinin iskan problemi çözülüyor.

-Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi, vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020'ye erteleniyor.

-Sermaye piyasası kurumlarına, kitle fonlanmasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren Kitle Fonlama Platformları ekleniyor.

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, idari para cezasının muhatabı ile uzlaşabilecek.

-Bazı TEDAŞ alacakları yapılandırılıyor.

-Esnaf Ahilik Sandığının yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2020 tarihine erteleniyor.

AA