Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Finansal kesim dışındaki firmaların eylül döneminde net Döviz açığı 1 milyar 602 milyon dolar azalarak 210 milyar 636 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2017 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.

Eylül dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu
değerlendirildiğinde, ağustos değerlerine göre varlıklar 1 milyar 246 milyon dolar, yükümlülükler 2 milyar 848 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyon açığı ise 210 milyar 636 milyon dolar olarak gerçekleşti ve ağustos dönemine göre 1 milyar 602 dolar azaldı.

Eylül 2017 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 977 milyon dolar ve 450 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 189 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 246 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 811 milyon dolar, 770 milyon dolar ve 267 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler de 2 milyar 848 milyon dolar geriledi.

Eylül 2017 döneminde kısa vadeli varlıklar 92 milyar 179 milyon dolar iken, kısa vadeli
yükümlülükler 84 milyar 882 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 7 milyar 297 milyon dolar gerçekleşerek Ağustos 2017 dönemine göre 152 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde gerçekleşti.

AA