Advertisement

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı yazılı basın kuruluşlarının yayınlarında; bankamız ile ilgili olarak düzenlenen 2016 yılı Sayıştay Raporu'na atıfla "tahsili olanaksız alacaklar" ve "batık krediler" gibi BDDK düzenlemelerinde ve anılan Sayıştay Raporu'nda yer almayan hatalı ibareler kullanılarak Bankamızın kredi kalitesi hakkında gerçeği yansıtmayan, olumsuz algı yaratan, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltan nitelikte haberler yapıldığı görülmektedir.

Sektörde kredi kalitesinin takip edildiği 2 önemli rasyo bulunmaktadır. Bunlar, yakın izlemedeki krediler/nakdi krediler rasyosu ile takipteki krediler/nakdi krediler (NPL) rasyosudur. Bankamızın Eylül 2017 tarihli yakın izlemedeki krediler/nakdi krediler rasyosu yüzde 2,39, takipteki krediler/nakdi krediler rasyosu ise yüzde 2,99 düzeyindedir. Her iki rasyo, sektör rasyolarının altında olduğu gibi, bankamızın kredi kalitesinin güçlülüğüne işaret etmektedir. "