Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre dava, 1995 yılında aldığı gayrimenkulü için 2014 yılında geriye doğru 19 yıllık emlak vergisi borcu ve gecikme cezası çıkarılan bir vatandaş tarafından açıldı.

Davacı Vergi Usul Kanunu uyarınca vergide zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğunu, buna rağmen Emlak Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine dayanılarak 19 yıl öncesi için kendisine borç çıkarılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi itirazı haklı bularak söz konusu maddenin iptali için AYM’ye başvuruda bulundu.

AYM HUKUKA UYGUN BULDU

AYM, itiraz konusu maddenin, yasal zorunluluğa rağmen emlak vergisi bildirimi yapılmayan bina ve araziler yönünden zamanaşımı süresinin başlangıcını, bildirimin yapılmadığını “idarenin öğrendiği” tarih olarak kabul etmek suretiyle mükellefleri bildirim yapmaya zorlamayı amaçladığını belirtti. AYM kararında, 5 yıllık zamanaşımı süresinin, vergi dairesinin vergi ödenmediğini “öğrendiği” andan başlamasının Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkesine aykırı olmadığı belirtildi.

 Haberturk.com