Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Yap-işlet-devret modeliyle yaptırılması planlanan ve yatırım tutarı 1 milyar lira olan yatırımlarla yap-kirala-devlet modeliyle gerçekleştirilmesi öngörülen asgari 500 milyon liralık yatırımlara ilişkin sözleşme feshinin bildirim süresi 30 günü geçemeyecek.

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, sözleşmenin feshine ilişkin verilen "fesih hali bildirimi"nin bir örneği proje yürütücüsü idare tarafından Müsteşarlığa bildirilecek. Bildirim süresi, borç üstlenim anlaşmasında kararlaştırılacak ve 30 günü aşamayacak.

Fesih hali bildiriminin şirket veya kreditör tarafından düzenlendiği hallerde ilgili örneğin idare tarafından süresinde Müsteşarlığa iletilmemesi durumunda, şirket veya kreditörün Müsteşarlığa ilettiği fesih hali bildirimi örneği idare tarafından gönderilmiş gibi sonuç doğuracak.

Nihai üstlenim tutarı, ödemeye esas teşkil etmek üzere kreditör tarafından Müsteşarlığa bildirilecek.

AA