Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sürekli işçi kadrosuna alınacak taşeron işçilerin sayısı 900 bine ulaştı. Bunların 450 bini merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde çalışıyor. Daha önce yerel yönetimlerdeki 400 bin kişi için kadro öngörülürken, kapsam genişletildi. Yerel yönetimlere bağlı iktisadi teşekküllerde çalışan 50 bin kişi de kapsama alınınca, kadroya alınacak taşeron işçi sayısı 900 bine ulaştı. 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018’den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak.

Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak

DAVADAN FERAGAT EDİLECEK

Taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için daha önce bu konuda açmış oldukları davalardan feragat etmeleri gerekecek. Feragat edildiğine ilişkin belgeyi veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi kuruma verecekler. Ayrıca, sulh sözleşmesi imzalayacaklar.

Feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılacak. Taraflar üzerinde vekalet ücretine hükmolunmayacak. Hükmedilen vekalet ücretleri tahsil edilmeyecek.

SGK KAYDI DİKKATE ALINACAK

Kadro hakkından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan taşeron işçileri yararlanacak. Bunun tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.

ASKERE DÖNÜŞTE 10 GÜN SÜRE

4 Aralık 2017 tarihinde doğum, hastalık nedeniyle raporlu veya askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda olanlar, askerliğin veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde kurumlarına başvuruda bulunmak zorunda.

ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANI KAPSAM DIŞINDA KALDI

Kadro hakkından, hizmet alımı bedelinin yüzde 70’i ve üzeri personel harcamalarından oluşan işlerde çalışan taşeron işçiler yararlanacak. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’ olarak kabul edilmeyecek ve buralarda çalışan kadroya alınmayacak.

YANLIŞLIKLA KADROLU OLAN TAZMİNATSIZ ATILIR

2 Nisan’da kadro süreci tamamlandıktan sonra gerekli şartları taşımadıkları halde kadro hakkından yararlandırıldıkları sonradan tespit edilenler, hiçbir tazminat ödenmeden işten çıkarılacak. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu haktan yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler geri alınacak.

ŞEHİR HASTANELERİ İŞSİZİ KADROYA ALINACAK

Şehir hastanelerinin açılması dolayısıyla kapatılan veya kapatılacak hastanelerde 160 bin kişi çalışıyor. Bunların bir kısmı 4 Aralık 2017 tarihinden önce kapatıldı. Şehir hastaneleri dolayısıyla daha önce kapatılan hastanelerde çalışan taşeron işçileri de kadro hakkından yararlanacak. Bu işçiler, ihtiyaç duyulan kurumlarda istihdam edilecek.

 

BU LİSTENİN DIŞINDA KALAN KURUM TAŞERONUNA KADRO YOK

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER: 

- TBMM

- Cumhurbaşkanlığı

- Başbakanlık

- Anayasa Mahkemesi

- Yargıtay

- Danıştay

- Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu

- Sayıştay

- Bakanlıklar (21 adet)

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

- Jandarma Genel Komutanlığı

- Sahil Güvenlik Komutanlığı

- Emniyet Genel Müdürlüğü

- Diyanet İşleri Başkanlığı

- Hazine Müsteşarlığı

- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

- Devlet Personel Başkanlığı

- Türkiye İstatistik Kurumu

- AFAD

- Gelir İdaresi Başkanlığı

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 

ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER:

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

- Üniversiteler (114 Adet)

- ÖSYM

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

- Savunma Sanayii Müsteşarlığı

- Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

- Atatürk Araştırma Merkezi

- Türk Dil Kurumu

- Türk Tarih Kurumu

- TODAİE

- TÜBİTAK

- Türkiye Bilimler Akademisi

- Türkiye Adalet Akademisi

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

- Karayolları Genel Müdürlüğü

- Spor Genel Müdürlüğü

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

- Orman Genel Müdürlüğü

- Vakıflar Genel Müdürlüğü

- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

- Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

- Türk Akreditasyon Kurumu

- Türk Standartları Enstitüsü

- Türk Patent ve Marka Kurumu

- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

- KOSGEB

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

- GAP Bölge Kalkınma İdaresi

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

- Kamu Denetçiliği Kurumu

- Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

- Mesleki Yeterlilik Kurumu

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

- Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

- Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

- Türkiye Su Enstitüsü

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

- Helal Akreditasyon Kurumu

 

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR: 

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

- Sermaye Piyasası Kurulu

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

- Kamu İhale Kurumu

- Rekabet Kurumu

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

- Kamu Gözetimi, Muhasebeve Denetim Standartları Kurumu

- Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR:

- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

- Kalkınma Ajansları

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

- Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

- Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

- Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

- Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI:

- Sosyal Güvenlik Kurumu

- Türkiye İş Kurumu Genel Müd.

 HT