Advertisement

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, inşaat sektörüne yapılan yatırımların sürdürülebilir büyümenin destekleyicisi olduğunu ifade ederek, "Bu yıl hükümetimizin yapısal reformlar ve yatırımları teşvik edici politikaları sürdürmesi durumunda kamu altyapı yatırımları ve özel sektör projelerinin yansımalarıyla inşaat sektöründeki büyüme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

AA muhabirine 2017'yi değerlendiren ve bu yıla ilişkin beklentilerini açıklayan Koloğlu, kentsel dönüşüm sürecinin gelecek dönemde sektördeki hareketliliği ve büyümeyi önemli oranda artıracağını söyledi.

Sektörün, üçüncü çeyrek verilerine göre, 2012 yılından bu yana en yüksek büyüme performansını göstererek genel ekonomik performansın üzerinde, yüzde 18,7 büyüdüğünü ifade eden Koloğlu, "Hükümetimizin uyguladığı teşvik programları, KGF uygulaması, üretim ve istihdama yönelik teşvikler ekonomideki büyümeyi artıran unsurlar oldu. İnşaat sektörümüzün büyümesinde ise başta ulaştırma olmak üzere enerji, tarımsal altyapı, şehir altyapısı yatırımları ve artan konut yatırımları etkin oldu." diye konuştu.

Koloğlu, üçüncü çeyrekte yatırım harcamalarındaki artışın büyümenin sürdürülebilirliği yönünde önemli bir gösterge olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşaat sektörüne yapılan yatırımlar sürdürülebilir büyümenin destekleyicisidir. Bu yıl hükümetimizin yapısal reformlar ve yatırımları teşvik edici politikaları sürdürmesi durumunda kamu altyapı yatırımları ve özel sektör projelerinin yansımalarıyla inşaat sektöründeki büyüme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Kamu yatırımlarında bir öncelik sıralaması yapılması da sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma için kritik bir öneme sahip. Bu yılın programları da bu yönde tasarlanıyor. Böylece işlerin daha hızlı yapılması sağlanarak Türkiye'de çok sayıdaki ihale disipline edilmiş olacak ve ekonomi kazanacak."

- "Sektör büyümesini artırarak sürdürecek"

Koloğlu, şehirleri inşa ederken altyapı hizmetlerinin de şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak üretilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bu büyük ve maliyetli dönüşümde yer alacak müteahhitlerin kriterlerinin açık bir şekilde belirlenmesi, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği için hayati öneme sahip." dedi.

Enerji yatırımlarının bu yıl Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olacağını vurgulayan Koloğlu, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için rüzgar, güneş ve kömür gibi milli kaynaklara öncelik verilmesi ve yerli Ar-Ge çalışmalarının artırılması gerektiğini, enerji yatırımlarında yerli kaynaklara ağırlık verilmesinin de cari açığın azalmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

İnşaat sektörünün, oluşturduğu katma değer ve istihdam ile ülke ekonomisinin taşıyıcı gücü olduğuna işaret eden Koloğlu, "Hükümetimizin sektörümüze sahip çıkan destek ve yaklaşımları inşaat sanayicileri olarak bizleri, daima daha iyiyi başarma yönünde yüreklendiriyor. Önümüzdeki süreçte de kamu ihale mevzuat değişikliği ve fiyat farkı gibi öncelikli sorunlarımıza getirilecek çözümlerle sektör, büyümesini artırarak sürdürecek." diye konuştu.

- "İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi'ni kurduk"

Celal Koloğlu, İNTES'in, inşaat sektöründe işçi ve işverenler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi'ni kurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmasıyla iş sözleşmeleri kaynaklı uyuşmazlıklar için ara bulucuya başvuru bir dava şartı olacak. İNTES olarak, üyelerimizin ara buluculuğa ilişkin her türlü soru ve sorunlarına çözüm bulmak, işçi ve işverenlerimiz arasında meydana gelecek uyuşmazlıkların çözümü için İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi'ni kurduk. İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi'nin amacı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, hukuki uyuşmazlıkların adli soruna dönüşmeden tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile çözümüne katkı sağlamak ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, toplumdaki sosyal anlayışın, eğitim sürecinin ve kültürel yapının buna uygun hale getirilmesine katkı sağlamaktır. Merkezimiz, Türkiye'nin her yerinde üyelerimize hizmet verecek. Üyelerimizin yurt dışında bulunan iş yerleri ile online yapılacak ara buluculuk görüşmeleri için de altyapı çalışmalarımız tamamlanıyor."

- "Mahkemelerde yıllarca çözülemeyen sorunlarımız daha kısa sürelerde çözülecek"

İNTES Başkanı Koloğlu, yasanın yürürlüğe girmesi ile 1 Ocak'tan itibaren iş sözleşmesinden kaynaklanan bazı davalarda ara bulucuya başvurulmasının dava şartı olacağını belirterek, "Ara buluculuk, taraflara adil ve makul bir anlaşmaya varabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Sistem, tarafların uzlaşarak öncelikle kendileri, sonra da toplum lehine çözüm sunacak. Mahkemelerde yıllarca çözülemeyen sorunlarımız daha kısa sürelerde çözüme kavuşacak." diye konuştu.

Türk hukukunda iş mahkemelerinin, en fazla iş yüküne sahip mahkemeler olduğuna dikkati çeken Koloğlu, şunları kaydetti:

"Ara buluculuk faaliyetlerinin dava şartı olması, çalışma barışı ve yargı yükü yönünden önemli bir dönüm noktası. Çalışma barışı, üretim, istihdam ve verimlilik artışı için gerekli. İNTES olarak bu anlayışa çok önem vermekteyiz. Kurduğumuz İNTES Türkiye Arabuluculuk Merkezi'nin sektörde uzlaşmazlıkların çözümü ve çalışma barışının tesisinde önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz."

AA