Advertisement

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Türkiye bankalarının ülkenin ekonomik büyümesini finanse etmede limitlerine ulaşmış olduğunu belirtti. 

Özince, Salı günü İstanbul'da Bloomberg'e verdiği röportajda, "Bankacılık sektörünün büyümeyi finanse etmede takati kalmamış durumda" dedi ve "Şu anki sermaye, kaynak kullanımı, kar marjları ve özsermaye karlılık oranlarına bakıldığında, bankacılık sektörünü daha fazla genişletebileceğimizi zannetmiyorum" ifadesini kullandı.  

Türk bankaları, geçtiğimiz yıl, 2016 Temmuz'unda gerçekleşen darbe girişiminin ardından yürürlüğe konan devlet destekli inisiyatiflerden (200 milyar liranın üzerine genişleyen garantili krediler) yararlanabiliyordu. Ancak, bu şekilde gerçekleşen hızlı genişleme, kredi-mevduat oranlarını rekor seviyelere taşıyarak bankaları borçlanmak için uluslararası piyasalara dönmeye itti. 

Özince, "Kredi Garanti Fonu, geçtiğimiz yıl bankacılık sektörünün ana belirleyicisi oldu ve ortak görüş, bu fonun faydalı olduğuydu" dedi ve "Ancak, bu, serbest piyasa ekonomisinin kuralları ile bağdaşabilir olmamakla birlikte, sürdürülebilir de değil" ifadesini sözlerine ekledi.