Advertisement

Coca-Cola İçecek AŞ tarafından 2017 yılında konsolide satış hacminin beklentilere paralel olarak yüzde 4,1 artış kaydettiği bildirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan yazısına göre, şirketin 2017 yılında konsolide satış hacmi beklentilere paralel olarak yüzde 4,1 artış kaydetti.

Gazlı içecekler yüzde 3,3, gazsız içecekler yüzde 8,5 ve çay kategorilerindeki yüzde 20,9 artış güçlü performans hacim artışına katkı sağlarken, su kategorisinin satış hacmi yüzde 3,2 geriledi. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmi içindeki payı 2016 yılında yüzde 51 iken, 2017 yılında yüzde 50 olarak gerçekleşti.

2017'nin dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi yüzde 1,4 artış kaydetti. Söz konusu dönemde gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri sırasıyla yüzde 3,0 ve yüzde 16,8 büyüme sergilerken, su ve çay kategorileri sırasıyla yüzde 4,0 ve yüzde 7,7 daralma gösterdi.

Türkiye operasyonları

Şirketin 2017 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi son 5 yılın en yüksek büyüme oranını sergileyerek yüzde 3,3 oldu. Gazlı içecekler yüzde 1,7, gazsız içecekler yüzde 4,1, çay kategorisi ise yüzde 20,7 artışla büyümeye katkı sağlarken, su kategorisinin satış hacmi, kategori karlılığını artırmaya yönelik stratejilerine paralel olarak yüzde 6,8 geriledi.

Gazlı içecek kategorisi, gelir artışı ve kaliteli hacim büyümesine yönelik inisiyatifleriyle 5 yılın ardından pozitif büyüme kaydetti.

Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı artış eğilimini korurken, 2016 yılındaki yüzde 20 seviyesinden 2017 yılında yüzde 22 seviyesine yükseldi. Satılan paket sayısındaki artış ise yüzde 9 ile hacim artışının üzerinde gerçekleşti.

2017'nin dördüncü çeyreğinde ise, Türkiye operasyonlarının satış hacmindeki artış yüzde 1,9 oldu. Söz konusu dönemde gazlı içecek kategorisi, küçük paketlerin satış hacmindeki yüzde 23,5 artışın etkisiyle yüzde 5,7 büyüme kaydetti.

Küçük paketlerin toplam gazlı içecek kategorisindeki payı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artarak yüzde 25,7'ye ulaştı. Gazsız içecek kategorisi, meyve suyu ve buzlu çaydaki çift haneli büyümeyle birlikte yüzde 13,2 hacim artışı gösterdi.

Diğer yandan, su kategorisinin satış hacmi, karlılık odakları doğrultusunda yüzde 0,7 geriledi. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki yüksek bazın etkisiyle yüzde 7,9 daraldı.

Uluslararası operasyonlar

Geçen yıl uluslararası operasyonların satış hacmi Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan ve Irak pazarlarındaki büyümeyle yüzde 4,9 artış gösterdi.

Pakistan satış hacmi yüzde 3,5 artış kaydetti. Karlı hacim büyümesine yönelik stratejileri ve 3 yılın ardından 2017 başında yapılan fiyat artışları toplam hacim büyümesini yavaşlattı. Diğer yandan, Coca-Cola markası, saha uygulamalarındaki iyileşme ve Coke Studio gibi başarılı tüketici aktiviteleriyle gazlı içecek kategorisinin üzerinde performans sergiledi.

Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi yüzde 5,5 artış gösterdi. Irak, büyük ölçüde gazlı içecek kategorisindeki büyümeye bağlı olarak yüzde 5,5 hacim artışı sergilerken, Ürdün'deki hacim artışı yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Orta Asya operasyonları, Kazakistan ve Azerbaycan'daki güçlü performansa bağlı olarak yüzde 7 büyüme kaydetti. Finansal kriz sonrasında güçlü bir ivme yakalayan Kazakistan, yüzde 17,5 hacim artışıyla şimdiye kadarki en yüksek hacim rakamına ulaştı. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, başarılı tüketici aktiviteleri ve makroekonomik ortamı destekleyen yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak tüm kategoriler çift haneli hacim artışı sergiledi.

Bölgedeki en büyük ikinci pazarları Azerbaycan ise, gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyümeyle yüzde 27,2 hacim artışı kaydetti. Türkmenistan'ın satış hacmi ise, makroekonomik ortamdaki yavaşlama ve konvertasyon sorununa bağlı olarak operasyonlarımızda meydana gelen kesintilerin etkisiyle yüzde 45,8 geriledi.

2017'nin son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi yüzde 0,8 artış gösterdi. Pakistan satış hacmi, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 13,1'lik büyümenin ardından, 2017'nin son çeyreğinde fiyat artışlarının etkisi, olumsuz hava koşulları ve Tüketici Güvenini etkileyen makro belirsizliklere bağlı olarak yüzde 3,7 daralma gösterdi.

Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi yüzde 3,7 arttı. Irak, gazlı içecek kategorisindeki büyümeyle yüzde 4,9 hacim artışı kaydederken, Ürdün satış hacmi, zayıf makroekonomik ortam ve yavaşlayan tüketim harcamalarına bağlı olarak yüzde 2,6 geriledi.

Orta Asya operasyonları yüzde 5,3 hacim artışı kaydederken, Türkmenistan hariç tüm pazarlar çift haneli hacim artışı gösterdi. Yılın son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 14,3 hacim artışının üzerine yüzde 13,4 büyüme gösterdi. Azerbaycan satış hacmi ise yüzde 34,7 artış kaydetti.