Advertisement

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları bu yılın üçüncü çeyreğinde 10 trilyon 526 milyar lira, yükümlülükleri ise 12 trilyon 57 milyar lira oldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2017'nin üçüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı. 

Rapora göre, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 10 trilyon 526 milyar lira, yükümlülükleri ise 12 trilyon 57 milyar lira düzeyine ulaşırken, dünyanın geri kalanına 1 trilyon 532 milyar liralık net yükümlülük yaratıldı. Dünyanın geri kalanı ve hane halkı, yurt içi ekonominin finansmanına en büyük katkıyı sağlayan sektörler oldu.

2010 yılından 2017 yılı üçüncü çeyreğine kadar olan dönemde, yurt içi ekonominin sektörler itibarıyla finansal bilançoları incelendiğinde, hane halkı ve dünyanın geri kalanının finansal fazla vererek diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise finansal açık vererek diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi. Diğer taraftan, üstlendikleri finansal aracılık rolü gereği finansal kuruluşlar sektörü dengedeki pozisyonunu koruyarak sıfıra yakın bir net finansal değer yarattı.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, 2017 yılı birinci çeyreklik döneminden itibaren net borçlu konumunda olan yurt içi ekonomi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde net borçlanmasındaki azalış ile dengede bir pozisyona ulaştı.

Sektörlerin son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük dağılımı incelendiğinde, finansal olmayan kuruluşların yükümlülük ve varlık tarafında en büyük sektör olduğu, bunu finansal kuruluşların izlediği görüldü.

Geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla, finansal araç dağılımında varlıklarda krediler ve diğer alacaklar, yükümlülüklerde ise sırasıyla krediler, hisse senedi ve öz kaynaklar kalemleri en ağırlıklı araçlar olarak gözlendi.

Yurt içi ve yurt dışı sektörlerce açılan toplam 2 trilyon 350 milyar liralık mevduatın 2 trilyon 144 milyar liralık kısmı parasal ve
finansal kuruluşlar, 206 milyar liralık kısmı ise dünyanın geri kalanı tarafından kabul edildi. Parasal ve finansal kuruluşlarda açılan mevduatların 917 milyar liralık bölümünün hane halkına, 426 milyar liralık bölümünün finansal olmayan kuruluşlara ait olduğu görüldü. Dünyanın geri kalanı tarafından kabul edilen mevduatların 147 milyar liralık bölümü ise parasal ve finansal kuruluşlar tarafından açıldı.

Kredilerin kimden-kime matrisleri incelendiğinde 2017 yılı üçüncü çeyreklik döneminde en büyük bağlantı finansal olmayan kuruluşlar ile parasal ve finansal kuruluşlar arasında gerçekleşti. Parasal ve finansal kuruluşlar toplamda 2 trilyon 209 milyar lira tutarında kredi kullandırırken, bunun 1 trilyon 455 milyar liralık kısmını finansal olmayan kuruluşlara ve 494 milyar liralık kısmını hane halkına verdi.

Dünyanın geri kalanından 829 milyar liralık kredi kullanılırken, bunun 382 milyar liralık kısmını finansal olmayan kuruluşlar, 321 milyar liralık kısmını parasal ve finansal kuruluşlar kullandı.

AA