Advertisement

Türkiye'nin son 10 yılda faiz faturası yüzde 58 azalırken, ülkenin yatırımlara ayırdığı kaynak 4 katına çıktı.

AA muhabirinin yaptığı hesaplamalara göre, merkezi yönetim bütçesinden faize ödenen tutar, 2007'de 37 milyar 485 milyon dolar iken, geçen yıl 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Faiz faturasını dolar cinsinden 10 yılda yüzde 58 azaltan Türkiye, 2007'de milli gelirinin yüzde 5,5'ini faiz giderlerine aktarırken, bu oranı geçen yıl yüzde 1,9'a düşürdü.

Türkiye'de son 10 yılda genel devlet gelirleri 6 trilyon 355 milyar lirayı bulurken, genel faiz dışı gider 6 trilyon 40 milyar lira, faiz dahil genel toplam gider de 6 trilyon 611 milyar lira oldu.

Türkiye, aynı zamanda kamu borç yükünün bir göstergesi olan AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranını da 2017'nin üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 28,2'ye düşürerek ülkenin faiz yükünü önemli derecede azalttı. Söz konusu borç stokunun milli gelire oranı, 2007'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 39,9 olarak gerçekleşmişti.

Özellikle iç borçlanma maliyetlerinde yaşanan azalış ve borç vadesinde gözlenen artış, faiz yükünün son 10 yılda azalmasında önemli rol oynadı.

Genel devlet bütçesinden yatırımlar için ayrılan kaynak, 2007'de 26 milyar 737 milyon lirayken, geçen yıl yüzde 306 artışla 108 milyar 400 milyon liraya ulaştı. Milli gelire oranı da yüzde 3'den yüzde 3,6'ya çıktı.

Faiz harcamalarını azaltan Türkiye, böylece eğitime, sağlığa ve altyapı yatırımlarına daha çok kaynak ayırma imkanı buldu.

Faiz harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının bu yıl için yüzde 2,1 olması ve bütçenin yüzde 9,4'ünün faiz harcamalarına gitmesi planlanıyor.

2007'de ortalama dolar kuru 1,30 lira iken, geçen yıl 3,64 lira olarak gerçekleşti.

AA