Advertisement

Kamu yatırımlarına bu yıl 88,1 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu yatırımlarda aslan payını yaklaşık 29 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme sektörü alacak.

AA muhabirinin 2018 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemelere göre, bu yıl gerçekleştirilecek 88,1 milyar lira tutarındaki kamu yatırımının 19,3 milyar lirası yeni projelere, 67,2 milyar lirası devam eden projelere ve 1,5 milyar lirası ise etüt projelerine harcanacak.

Kamu yatırımlarının yüzde 33'ü ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek. Programda, ulaştırma ve haberleşme sektörünün yatırım harcaması geçen yıl 23,9 milyar lira olarak belirlenirken, bu yıl yüzde 21 artışla 28,9 milyar liraya yükseldi. Söz konusu bütçenin 3,7 milyar lirası yeni projelerden, 24,6 milyar lirası devam eden projelerden, 561 milyon lirası da etüt projelerinden oluştu.

Ulaştırma sektörü için ayrılan tutarın 9 milyar lirası karayolu, 10,8 milyar lirası demiryolu, 3,4 milyar lirası boru hattı, 3,1 milyar lirası kent içi ulaşım, 1 milyar lirası havayolu, 618,4 milyon lirası denizyolu, 661,5 milyon lirası otoyol, 310,2 milyon lirası haberleşme yatırımlarına tahsis edildi.

Bu yılki kamu yatırımlarında, ulaştırmadan sonra en yüksek payı 17,1 milyar lira ile iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri aldı. Eğitim için 14 milyar lira, tarım için 10,1 milyar lira, sağlık sektörü için 7,2 milyar lira, enerji sektörü için 5,7 milyar lira, madencilik sektörü için 2,8 milyar lira, imalat sektörü için 1 milyar lira, turizm için 504,9 milyon lira ve konut sektörü için de 590 milyon lira tutarında kaynak ayrıldı.

Öte yandan kamu yatırımlarına ayrılan 88,1 milyar liralık kaynağın, 19,9 milyar lirasını KİT'ler, 124 milyon lirasını özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca kullanacak. Mahalli idarelere ise 46,7 milyar liralık kaynak ayrıldı.

2018 yılı kamu yatırımlarının sektörlere göre dağılımı şöyle:

Sektörler 2018 yatırımı (Bin lira)
Tarım 10.109.912
Madencilik 2.805.790
İmalat 1.021.320
Enerji 5.706.217
Ulaştırma-Haberleşme 28.921.703
Turizm 504.896
Konut 590.003
Eğitim 14.026.303
Sağlık 7.248.652
Diğer Kamu Hizmetleri 17.118.703
Toplam 88.053.499

AA