Advertisement

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan özel durum açıklamasına göre Trabzon Limanı'nın halka arzında 6.3 milyon hisse senedinin tamamının satışı tamamlamdı.

KAP üzerinden yapılan açıklamanın detayı şu şekilde:

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. HALKA ARZINA İLİŞKİN SONUÇLAR

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. halka arzında 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 15.50 TL'den  talep toplanmıştır.

Ortak satışı yoluyla halka arz edilen 6,300,000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.

Halka arzda tahsisat grupları bazında gelen talepler değerlendirilerek; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilmiş olan 5.670.000 TL nominal değerli payların 315.000 TL nominal değerli kısmı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisine aktarılmıştır. Buna göre yeni tahsisat dağılımı; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 5.355.000 TL nominal değerli pay (%85,0) ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 945.000 TL nominal değerli pay (%15,0) olarak belirlenmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. HALKA ARZINDA ORTAKLIKTA İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN PAY ALIMLARI

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin pay alımları yoktur.                                                                               

 

Yatırımcı Grubu

 
 

Tahsisat

 
 

Nihai  Tahsisat

 
 

Talep  Edilen Nominal Tutar (TL)

 
 

Başvuru  Sayısı

 
 

Dağıtılan  Nominal Tutar (TL)

 
 

Toplam  Dağıtılan Nominal Tutara Oranı

 
 

Talebi  Karşılanan Başvuru Sayısı

 
 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

 
 

5,670,000

 
 

5,355,000

 
 

30,243,793

 
 

10,281

 
 

5,355,000

 
 

85.00%

 
 

9,971

 
 

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

 
 

630,000

 
 

945,000

 
 

9,375,441

 
 

48

 
 

945,000

 
 

15.00%

 
 

48

 
 

Toplam

 
 

6,300,000

 
 

6,300,000

 
 

39,619,234

 
 

10,329

 
 

6,300,000

 
 

100.00%

 
 

10,019