Advertisement


Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Ocak'ta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 166,1 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, FHGE, Ocak'ta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 166,1'e yükseldi. Endeks, aralık ayında 165,4 düzeyinde bulunuyordu.

FHGE'yi son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile son 3 aydaki iş durumu artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte
artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki
hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği görüldü.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki
değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki dönem seviyelerinde devam etti.
Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde ise, son üç ayda iyileşme olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi.

Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt
sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal
Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1,0 ve 9,6 puanlık artış gerçekleştiği görülürken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 6,7
puanlık azalış olduğu kaydedildi.

AA