Advertisement

Hazine, Şubat-Nisan 2018 döneminde 29,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 31,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığı, Şubat-Nisan 2018 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 29,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 31,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine, şubatta 21,1 milyar lira, martta 6,6 milyar lira, nisanda 4,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Hazine Müsteşarlığının Şubat - Nisan 2018 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, şubatta 20,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 21,1 milyar liralık, martta 6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6,6 milyar liralık, nisanda da 3,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,2 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ocaktaki iç borçlanmanın ise 16,6 milyar lirası piyasadan, 1,9 milyar lirası kira sertifikasından, 2,6 milyar lirası kamuya satışlardan, marttaki iç borçlanmanın 5,3 milyar lirası piyasadan, 1,4 milyar lirası kamuya satışlardan, nisandaki iç borçlanmanın 3,6 milyar lirası piyasadan, 500 milyon lirası kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 11 ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirilecek.

Şubatta 21,5 milyar lira, martta 24,1 milyar lira ve nisanda 5,6 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 51,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 21,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da şubatta 400 milyon lira, martta 17,5 milyar lira, nisanda ise 1,5 milyar lira olması öngörülüyor.