Advertisement

Tütün ve alkol ürünlerinin ithalatına yönelik düzenlemeye gidildi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, söz konusu ürünlerin ithalatında ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

İthal edilecek ürünler, bu konudaki standartları düzenleyen yönetmeliklerdeki hükümlere uygun olacak.

Etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygunluk belgesi düzenlenecek. Belge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilecek.

İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek malttan üretilen biralar, taze üzüm şarabı, vermut ve diğer taze üzüm şarapları, fermante edilmiş diğer içecekler, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol, damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler gibi ürünler için ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına alkollü içki bildirimi yapılması zorunlu olacak.

İthal edilemeyecek ürünler

Öte yandan, dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi ham madde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı ve ithali yapılamayacak.

Tebliğle 30 Aralık 2016'da yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

AA