Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 7,1 artarak 115,3 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Ocak 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7,1 artışla 115,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,1 artarak 88,4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 7,4 artarak 25,3 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,8 artışla 11,8 milyar dolar oldu. Bu tutarın 7,6 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu.
Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,1 milyar doları bir ay, 5,1 milyar doları 2-3 ay ve 5,6 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 8,5 artarak 66,9 milyar dolara ulaştı.


AA