Advertisement

Yeni KDV Kanunu taslağında birikmiş ve bundan sonra da yatırımcı şirketlerin yatırım esnasında ödediği ve indiremediği vergi iade edilecek. Fakat sadece vergisini zamanında ödeyen ve sahteciliğe bulaşmamış şirketlerin bu haktan yararlanacağı kanunda şart koşulmuş.

33 yıl sonra değişecek olan Katma Değer Vergisi Yasası’nda var olan KDV’nin nakit iadesi şirketleri fazlasıyla memnun etmiş görünüyor. Ancak yatırımcı şirketlerin yatırım yaptıkları zaman üstlendikleri ve bir türlü indiremedikleri, dolayısıyla kendileri için de yük olan KDV’nin nakit iadesi için önemli koşullar da getiriliyor. Başta nakit olarak geri ödenecek olan KDV’nin katma değer zinciri içerisinde Hazine’ye gidip gitmediğine bakılacak. Hazine’ye gitmeyen KDV geri ödenmeyecek.

Kanun Maliye Bakanlığı’na bu ödemeyi yaparken şirketlerin mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya yanıltıcı belge kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri esas alma yetkisi veriyor. Bakanlık bu kriterlere göre belirlediği vergisel uyum seviyelerine göre farklı ödeme yöntemleri belirleyecek.

UYUMSUZ MÜKELLEFE KOLAY ÖDEME YAPILMAYACAK

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre bakanlık vergisel uyum düzeyi yüksek işlemlerde iade işlemleri kolaylaştırılırken tersi durumda yani riskli mükelleflerde ise daha detaylı kontrol mekanizmaları kurulacak. İade rakamlarının bütçe içinde önemli bir paya sahip olduğu göz önüne alınarak iadenin hak eden mükelleflere ödenmesinin yanı sıra doğru yapılması da öncelikler arasına alındı. Vergisel uyumu düşük ve riskli mükelleflere daha ihtiyatlı ve kontrollü yaklaşılmasının kamu hukukunun korunması açısından zorunluluk olduğu yasanın gerekçelerinde de belirtildi.

VERGİ DAİRESİ ARTIK HERKESİN ÖNÜNDE OLACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi dairesiyle ilgili işlemleri elektronik ortamda interaktif olarak yapma imkânı getirdiklerini belirterek, “Yıl sonuna kadar vergi dairesinde yapılacak tüm işlemleri A’dan Z’ye eksiksiz olarak İnteraktif Vergi Dairesi ortamına taşıyoruz” dedi.

Ağbal, 29. Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen İnteraktif Vergi Dairesi’nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, şubatın son haftasının 29 yıldır Vergi Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, bu vesileyle devreye alınan uygulamanın da millete hizmetleri geliştireceğini söyledi. Tüm başvuruların elektronik ortamda yapılabileceğini bildiren Ağbal, “Vatandaşımız, işinde, evinde, kütüphanesinde, oturduğu yerde bu işlemleri yapabilsin istiyoruz. Vergi dairesi adeta önünde olsun” şeklinde konuştu.

ÖTV+KDV’NİN VERGİ GELİRİ İÇİNDEKİ PAYI   (%)

2014                          55
2015                          55.6
2016                          54.7
2017                          53.7

ESNAFA VERGİYİ DÜŞME OLANAĞI DA VAR

Yeni kanun esnafa satın aldığı hizmet ve mallara ödediği KDV’ye bakmadan daha düşük oranda düz bir KDV belirliyor. Daha da önemlisi esnaf, ürettiği için satın aldığı mal ve hizmetin KDV’sini de vergiden düşme olanağına kavuşuyor. Örneğin 100 liralık bir mal satan esnaf 18 lira yerine 10 lira KDV ödeyecek.

VERGİ GELİRLERİNİN YÜZDE 32’Sİ KDV’DEN2 YIL KALMADAN ÇIKIŞ YOK

Ancak eğer bu malı veya hizmeti üretirken 10 lira da KDV ödemek zorunda kalmışsa bunu vergi matrahından düşecek. Düz oranlı vergiyi Maliye sektör bazında belirleyecek. Yani herhangi bir sektörde KDV’nin yüzde 5 olmasına şaşırmayın. Şirketler veya kişiler bir sektörde 2 yıl kalmadan bu usulden çıkamayacak.

ARAPLARIN SAÇ EKİMİ KDV’DEN MUAF

Yeni yasa ile getirilen önemli bir düzenleme de yabancıların Türkiye’den aldıkları sağlık hizmetinin KDV’den muaf tutulması. Bu hizmetlerin Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen sağlık kuruluşlarınca yapılması şart. İstisna sağlık kuruluşlarının koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsıyor. Otel, yiyecek, ulaşım gibi ek hizmetleri kapsamıyor. Bir küçük ayrıntı olarak ağırlıklı Körfez ülkelerinden Türkiye’ye saç ektirmek için gelenler de KDV ödemeyecek. Saç ekimi tedavi kapsamında.

Türk vergi sisteminin, vergi idaresinin ve vergi denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve gerektiğinde bu öneriler doğrultusunda mevzuatla ilgili çeşitli taslaklar hazırlamakla görevli Vergi Konseyi, Fatih Dural başkanlığında 130’uncu Olağan Genel Kurulu’nu bugün yapıyor. Onursal başkanlığını Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı Konsey, sistemde aksayan ve uygulamada sorun yaratan konularda toplumun çeşitli kesimlerinin beklentilerini de tespit ederek çözüm önerileri getirmekle görevli. Konsey, tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan bir danışma organı olarak yapılanmış durumda.

52 üyeden oluşan Vergi Konseyi’nin üyeleri arasında Habertürk Ekonomi Editörü ve vergi yazarı Rahim Ak da yerini aldı. Ak, Konsey’de seçilmiş üyelerden birisi olarak görev yapacak. Konsey üyeleri 3 yıllık bir süre için görev alıyor.

AYDA 325 TL’DEN FAZLA KİRA ALANA BEYAN ZORUNLU

Geçen yıl işyeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi bugün başlıyor. 2017’de, kiraladığı konuttan 3 bin 900 TL’nin (aylık 325 lira) işyerinden ise 30 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 26 Mart’a kadar beyan vermek zorunda. İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek.

İSTİSNA SADECE TEK KONUTTA

İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. İşyeri kira gelirinde beyan sınırının geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek. Vatandaşlar internette “www.gib.gov.tr” adresi üzerinden “Hazır Beyan Sistemi”ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya gerekli değişiklikleri yaparak kira beyanlarını verebilecek. Ayrıca ikametgâhın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine de beyanname verilebilecek.

Haberturk.com