Advertisement

Ekonomi Bakanlığınca, Çin ve Çin Tayvanı menşeli bazı çelik boru ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Bakanlığın, üç ayrı "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk tebliğe göre, Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli "dış çevresi 60 santimetreyi geçen fakat 180 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları", "dış çevresi 180 santimetreyi geçen fakat 240 santimetreyi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ve "yalnız kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

İkinci tebliğle Çin ve Çin Tayvanı menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonunda "diğerleri" ve "paslanmaz çelikten olanlar" olarak sınıflandırılan çelik borulara ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Üçüncü tebliğe göre de Çin menşeli "kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları" ve "magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3-30 milimetre kalınlıklarda yapı levhaları hariç)" ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

AA