SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan düzenleme yarın yürürlüğe girecek.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunca (YOİKK), "Kolaylaştırıyoruz" başlığı altında yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla 8 bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve diğer özel sektör kuruluşlarının katılımıyla 94 maddelik bir paket hazırlanmış ve paket "kanun taslağı" haline getirildi.

5 ayda bin 320 saatlik çalışmayla hazırlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Mecliste kabulünün ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 10 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kanunun, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasındaki defter tasdiklerinin ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılması zorunluluğuna yönelik maddeleri yarın yürürlüğe girecek.

Şirket kuruluşları işlemleri hızlı ve düşük maliyetle yapılabilecek

Söz konusu kanun değişikliğiyle, şirket kuruluş işlemlerinin daha hızlı ve daha az maliyetle yapılması sağlanacak.

Şirket kuruluş işlemleri, imza tasdiki, imza beyanı ve defter açılış onayları için ticaret sicil müdürlükleri tek temas noktası olacak. Böylece, kurucuların yalnızca tek bir noktaya başvuruda bulunarak şirket kuruluş işlemlerini kolayca gerçekleştirebilmeleri temin edilecek.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerce fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarını yalnızca "ticaret sicili müdürlükleri" yerine getirecek. Söz konusu şirketlerin kuruluşunda defter tasdiki için noterlere gitme zorunluluğu da olmayacak.

Yine, limited şirket ile kooperatif kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılarak şirket sözleşmesi ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması yöntemi getirilecek.

Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri, yalnızca ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda düzenlenecek.

Limited şirketlerde, kuruluş öncesindeki işlemler arasında yer alan esas sermayenin yüzde yirmi beşinin ödenmesine yönelik şart da kaldırılarak, limited şirketlerde esas sermaye pay bedellerinin şirketin tescilinden itibaren yirmi dört ay içinde ödenmesi imkanı getirildi.

Öte yandan şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırılması durumunda oluşturulacak şirket kaydının, Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmeksizin elektronik olarak oluşturulması sağlandı.

Ticari hayat daha kolay hale gelecek

Söz konusu düzenlemelerle ticari hayatın kolaylaştırılması, işlem maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca bu düzenlemelerle, yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet açısından iyileştirme sağlanması, ulusal ve uluslararası yatırımların artırılması, uluslararası kuruluşların yatırım ortamına ilişkin raporlarında ülke sıralamasının iyileştirilmesi de amaçlandı.

Kanunda yer alan belediyelerin e-Belediye bilgi sistemi ile ilgili çalışmalarına yönelik maddesi ise 6 ay sonra yürürlükte olacak.

AA

Advertisement