TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Piyasa gözetimi ve denetimi kontrolleri sonucu güvenli olmadığı belirlenen ürünlere ilişkin alınan önlemler ve ürünün riskleri hakkındaki bilgiler, önlem kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde üretici tarafından etkili şekilde duyurulacak.

"Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan yetkili kuruluşlar, söz konusu düzenlemeleri insan sağlığının, can ve mal güvenliğinin, çevrenin, hayvan ve bitki sağlığının, tüketicinin korunması veya enerji verimliliğinin sağlanması gibi bir kamu yararını gözeterek, rekabeti engellemeyecek şekilde ve gözettiği amacın ötesine geçmeyen, uygun, orantılı, açık ve uygulanabilir hükümler koyarak hazırlayacak.

Dağıtıcılar, teknik düzenlemelerle kendilerine getirilen yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olacak.

Yetkili kuruluş, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucu güvenli olmadığının tespiti halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, orantılılık ilkesi gözetilerek, alınan önlemlerin ve ürünün içerdiği risklere ilişkin bilgilerin, önlem kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde üretici tarafından etkili şekilde duyurulmasını sağlayacak.

Kuruluş, üretici tarafından yapılan duyuru veya duyuru şeklini uygun bulmaz ya da yetersiz görürse veya hiç duyuru yapılmazsa masrafları üreticiden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan 2 gazete ile ülke genelinde yayın yapan 2 televizyon kanalında ilanıyla önlemlerin ve ürünün risklerinin duyurulmasını sağlayacak. Üreticiye ulaşılamaması durumunda yetkili kuruluş uygun gördüğü bir yolla duyuruyu yapacak.

Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanallarıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru, yerel basın ve yayın organları yoluyla risk altındaki kişilerin kim olduğunun tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla gerçekleştirilecek.

Yetkili kuruluş her durumda alınan önlemler ve ürünün içerdiği riskler hakkındaki bilgileri kendi internet sayfasında da duyuracak.

AA

Advertisement