Advertisement

Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu vatandaşlarının en mutlu olduğu ülkelerin dünyanın en zengin ekonomileri değil, sosyal devletin ve kurumsal desteklerin hala güçlü olduğu ülkeler olduğunu ortaya koydu.

Dünya Mutluluk Günü dolayısıyla yayımlanan raporda, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasındaki ülkelerden hiçbirinin mutluluk endeksinde ilk 10’a giremediği görüldü.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı (UNSDSN) tarafından hazırlanan raporda ülkeler gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik değişkenleri bakımından kıyaslandı. Finlandiya, 6 değişkenin toplamına bakıldığında dünyanın en mutlu ülkesi olarak zirvede yer aldı.

Listede Finlandiya’yı sırasıyla Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya izledi.

Öte yandan dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerin mutluluk sıralamasında geride kaldıkları görüldü. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD listede kendine ancak 18’inci sırada yer bulurken, ekonomik büyüklükte onu izleyen Çin 86’ncı, Japonya 54’üncü, Almanya 15’inci, İngiltere 19’uncu, Fransa 23’üncü, Brezilya 28’inci, İtalya 47’nci, Hindistan 133’üncü, Rusya 59'uncu oldu.

Dünyanın büyük ekonomileri arasında bir tek Kanada mutluluk endeksinde de iyi bir yer edindi. Dünyanın en büyük 11’nci ekonomisi olan ülke, mutluluk endeksinde de 7’inci sırada yer aldı.

Türkiye 74’üncü sırada

Dünyanın en büyük 17. ekonomisi Türkiye ise listedeki 156 ülke arasında 74. sırada yer aldı.

En büyük ilerleme Togo’da, en büyük gerileme Venezuela’da

Raporda 2015-2017 yıllarında mutluluk ölçüleri bakımından en fazla ilerleme kaydeden ülkenin Batı Afrika ülkesi Togo, en büyük gerilemeyi yaşayan ülkenin ise ekonomik krizdeki Güney Amerika ülkesi Venezuela olduğu belirtildi.

Göçmenlerin mutluluğu

2018 Dünya Mutluluk Raporu'nda ilk kez incelenen ülkelerin genel vatandaş profili dışında o ülkelere göçmen olarak gelmiş kişilerin de mutluluk durumları ele alındı.

Raporun dikkati çeken bulgularından birisi de ülkelerin mutluluk endeksindeki sıralamasının göçmen nüfuslarının mutluluk düzeyine göre sıralamasıyla neredeyse aynı olması. Mutluluk endeksinde ilk 10 sırada yer alan ülkeler, aynı zamanda göçmen nüfusun da kendini en mutlu ve güvende hissettiği ülkeler. Finlandiya her iki değerlendirmede de zirvede yer alıyor.

Bu durum göçmenlerin mutluluğunun içinde yaşadıkları toplumların yaşam kalitesine bağlı olarak değiştiğini gösteriyor. Göç edilen toplumların sosyal dokusu, toplumsal dayanışma anlayışı göçmenlerin refah ve mutluluğunda ülkedeki gelir düzeyinden daha belirleyici rol oynuyor. En mutlu göçmenlerin olduğu ülkeler, dünyanın en zengin ülkeleri değil, sosyal dayanışmanın ve kurumsal desteklerin daha güçlü olduğu ülkeler.

Dünya Mutluluk Günü

Dünyada her yıl 20 Mart tarihi "Dünya Mutluluk Günü" olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) “mutluluk” kavramı etrafında bir takvim günü belirlemesi fikri ilk kez 2011 yılında Amerikalı hayırsever, aktivist, diplomat ve BM özel danışmanı Jayme Illien tarafından ortaya atıldı.

Hindistan’ın Kalküta kentinde dünyaya gelen Illien, ailesi tarafından terk edilmiş bir yetimdi. Rahibe Teresa’nın yetimhanesinde hayatını sürdürürken Amerikalı hayırsever bir kadın tarafından evlat edinilen Illien, BM'de çocuk hakları konusunda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

”Gayrisafi mutluluk”

BM Genel Kurulu Temmuz 2011’de Illien’in kaleme aldığı 65/309 sayılı kararı kabul etti. "Mutluluk: Kalkınmanın Bütüncül Bir Tanımına Doğru" başlıklı karar, üye ülkelere yurttaşlarının mutluluk düzeyini ölçmeyi ve bu alanda kamu politikalarına yön verecek verileri toplamayı tavsiye ediyordu.

Kararın ardından BM ertesi yıl Genel Sekreter Ban Ki-moon’un çağrısıyla "Refah ve Mutluluk: Yeni Bir Ekonomik Paradigmayı Tanımlamak" başlıklı üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter Ban ile Butan Başbakanı Jigme Tigley başkanlık etti. Butan, kalkınma göstergesi olarak gayrisafi mili hasıla yerine "gayrisafi milli mutluluk" tanımını benimseyen ilk ülke olmuştu.

"Dünya Mutluluk Raporu" adı verilen küresel mutluluk endekslerinin ilki 1 Nisan 2012’de söz konusu toplantının ana çerçevesini oluşturmak üzere hazırlandı. Dünyada mutluluk seviyesini objektif verilerle ele alan rapor, mutluluğun ve mutsuzluğun kaynaklarını vaka çalışmalarıyla ortaya koyuyordu.

Dünya Mutluluk Raporu 2012’den sonra da 2014 yılı hariç düzenli olarak her yıl yayımlandı. Gallup Dünya Anketi’nin verilerini kullanan raporlar, farklı alanlardan uzmanların mutluluk kavramının etkin bir kalkınma ölçütü olarak nasıl kullanılabileceğine dair yaklaşımlarını yansıtıyor. Mutluluk düzeyi belirlenirken objektif refaha yönelik somut ölçütleri yanında, yurttaşların akıl sağlığı, temel hak ve özgürlükler ile etik davranışın yaygınlığı gibi sübjektif refah unsurları da ölçü kabul ediliyor.

AA