Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), kaldıraç etkisiyle bankaların maruz kalmaları
muhtemel risklere karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli sermaye
bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik taslağı yayımlandı.

BDDK tarafından hazırlanan "Bankaların Kaldıraç Oranı Ölçümüne İlişkin Yönetmelik Taslağı", kurumun resmi sitesinde yayımlanarak görüşe açıldı.

Üç ayrı bölümden oluşan yönetmelik taslağında, kaldıraç oranı ile risk tutarlarının hesaplanmasına ve bu değerlerin bildirimine ilişkin esaslara yer verildi. Yönetmelik, 1 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacak.

Yeni yönetmelik taslağının yayımlanması ile "Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" de yürürlükten kaldırıldı.

- Kaldıraç oranında asgari yüzde 3 zorunluluğu

Bankaların Kaldıraç Oranı Ölçümüne İlişkin Yönetmelik Taslağı'na göre, yönetmelik ile kaldıraç etkisiyle bankaların maruz kalmaları
muhtemel risklere karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli sermaye
bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

Taslak ile ana sermayenin toplam risk tutarına bölünmesi suretiyle aylık olarak hesaplanan kaldıraç oranının, mart, haziran, eylül ve aralık dönemleri itibarıyla üç aylık basit aritmetik ortalamasının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunlu kılındı.

Kaldıraç oranının belirlenen yüzde 3'ün altına düşmesi halinde, hesaplama döneminden itibaren altı ayı geçmemek üzere Kurulca
belirlenecek süre içerisinde asgari oranlara uyum sağlanması zorunluluğu getirildi.

AA