Advertisement

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar lirayı buluyor.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Teşvik Belgesi Almaya Hak Kazanan Firmalar şöyle;

Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC (4 adet proje), CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA (2 adet proje), İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle desteklenecek projeler, yatırım yerleri, yatırım tutarları ve istihdama katkıları şöyle:

Firma Adı Yatırım Konusu Yatırım Yeri Yatırım Tutarı
(Milyon TL)
İlave İstihdam Dolaylı İstihdam Sektör
Alvi medica Muhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimi İstanbul 1.526 4.000 14.000 Tıbbi Cihaz
Assan Direkt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul Üretimi Sakarya 3.071 640 2.560 Ana Metal Sanayi
Atayurt Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi Malatya 1.379 1.590 5.565 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
BMC Savunma Sanayi (Tekerlekli Muhtelif Zırhlı Araçlar) Sakarya 429 575 2.300 Savunma Sanayi
BMC Savunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araçlar, Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.) Sakarya 456 575 2.300 Savunma Sanayi
BMC Raylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren, Metro, Bölgesel Tren vb) Sakarya 495 575 2.300 Ulaştırma Teknolojileri
BMC Dizel Motor ( Çeşitli Güçlerde Dizel Motor Üretimi) Sakarya 507 575 2.300 Savunma Sanayi
CFS Polipropilen üretimi Adana 4.110 1.000 4.000 Petrokimya
Dow Aksa Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi Yalova 1.864 434 1.736 Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
Ekore Ingot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimi Niğde 2.200 1.250 4.375 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Ersan Ham Petrol İşleme Rafinerisi Kahramanmaraş 3.120 600 2.700 Rafineri
SASA PTA – MEG Üretim Tesisi Adana veya Hatay 28.050 5.000 20.000 Petrokimya
SASA Petrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips) Adana 998 1.207 4.828 Petrokimya
İpek Mobilya Çinko külçe Kayseri 1.101 1.020 4.590 Entegre Metal Üretimi
Most Makine Muhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünler İzmir 1.532 800 3.200 Savunma Sanayi
Siirt Bakır İzabe ve Elektroliz Bakır Üretimi Siirt 2.050 1.000 4.500 Entegre Metal Üretimi
Metcap Enerji Polietilen ve polipropilen üretimi Edirne 15.320 1.150 4.600 Petrokimya
TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ön Tasarımı Ankara 4.817 3.200 11.200 Savunma Sanayi/ Havacılık Sanayi
Oyak Renault Hibrit Motor Üretimi Bursa 493 110 440 Yeni Nesil Motor
Yıldız Metalurji Çinko üretimi Kırıkkale 4.440 1.480 6.660 Entegre Metal Üretimi
Vestel Nikel/Nikel Sülfat ve Kobalt/Kobalt Sülfat ile Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya)   28.396 6.240 24.960 Elektrikli Batarya
Sütaş Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık Bingöl 647 1.090 4.905 Entegre Teknik Hayvancılık
Tosyalı Entegre Madencilik Yatırımı Osmaniye 28.000     Entegre Madencilik
Toplam     135.000 34.111 134.019

BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.

Yatırım teşviklerinden yararlandırılacak en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza atacak.
 Açıklanan projeler kapsamında desteklenecek sektörlerin şunlar olacağı belirtildi;

 

 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Ingot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi)
 • Metalürji Yatırımları (Alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katot bakır üretimi vb.)
 • Ham Petrol İşleme Rafinerisi
 • Petrokimya Ürünleri (Polietilen, Polipropilen, Polimer-Çips, PTA-MEG vb.)
 • Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
 • Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Teknolojileri (Kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi)
 • Raylı Sistem Araçları (Hızlı tren, metro vb.)
 • Savunma Sanayi Teknolojileri (Muhtelif zırhlı araçlar, muharebe uçağı)
 • Motorl  u T  aşıtlar-Elektronik (Hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi)
 • Tarım Teknolojileri Yatırımları (Entegre teknik hayvancılık)

  

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80 inci maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanmaktadır.

Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon $ tutarındaki, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak desteklenmektedir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Sağlanan Destekler

 

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olduğu tespit edilen ve proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projelerine nitelik ve ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli destek alternatifleri sunulmaktadır. Bu kapsamda yatırımcılar;

 

 • Vergisel Destekler
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • KDV İstisnası,
 • Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
 • Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,
 • İstihdam Destekleri
 • 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 • 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
 • Nitelikli Personel Desteği,
 • Finansal Destekler
 • Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği,
 • Sermaye Katkısı,
 • 10 yıla kadar Enerji Desteği,
 • Yatırım Yeri ile ilgili Destekler
 • Yatırım Yeri Tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
 • Altyapı Desteği
 • Diğer Destekler
 • Kamu Alım Garantisi ve ile İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde Kolaylık Getirilmesi desteklerinden

 

bir veya birden fazlasından yararlanabilmekte.