Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı kıyasla 1 milyar 586 milyon dolar artarak 4 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 53 milyar 346 milyon dolar oldu.

Beklenti cari açığın 4.28 milyar dolar olmasıydı. Ocak ayı verisi 7.10 milyar dolardan 7.04 milyar dolara revize edildi. Cari işlemler dengesi Ocak-Şubat döneminde 11.19 milyar dolar açık verdi. Net hata noksan Şubat'ta 1.38 milyar dolar oldu. 

Şubatta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 954 milyon dolar artarak 4 milyar 442 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artışla 846 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017'nin aynı ayına göre 266 milyon dolar yükselişle 835 milyon dolara ulaştı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına kıyasla 164 milyon dolar azalarak 493 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, 2017'nin aynı ayına göre 134 milyon dolar düşüşle 14 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar şubatta 268 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımların şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre net bazda 592 milyon dolar artarak 779 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Bu dönemde, portföy yatırımları 297 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 348 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 180 milyon dolar net satış yaptı.

Bankalar, şubatta yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 511 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda ise 3 milyar 80 milyon dolarlık net giriş yaşandı.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 141 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 458 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, şubatta bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 598 milyon dolar, 141 milyon dolar ve 1 milyar 888 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise şubat ayında 263 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

    2018 Ocak 2018 Şubat
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -7.039 -4.152
1. İhracat 13.128 13.988
2. İthalat 20.774 18.430
  Mal Dengesi -7.646 -4.442
3. Hizmet Gelirleri 2.750 2.505
4. Hizmet Giderleri 1.846 1.659
  Mal ve Hizmet Dengesi -6.742 -3.596
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 486 481
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 984 1.051
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -7.240 -4.166
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 201 14
B. SERMAYE HESABI 33 -1
C. FİNANS HESABI -12.602 -2.515
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 318 779
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 602 511
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 334 262
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.251 -35
11.1. Hisse Senetleri 289 -348
11.2. Borç Senetleri 4.962 313
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -3.679 -294
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 3 13
12.3. Bankalar -2.889 68
12.4. Diğer Sektörler -793 -375
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.722 2.786
13.1. Merkez Bankası -8 -8
13.2. Genel Hükümet -120 141
13.3. Bankalar 1.328 1.385
13.4. Diğer Sektörler 2.522 1.268
  Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 5.596 -1.638
D. NET HATA VE NOKSAN -1.215 1.375
  GENEL DENGE -4.381 263
E. REZERV VARLIKLAR 4.381 -263
14. Resmi Rezervler 4.381 -263
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0