Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 2018 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4.4 seviesine yükseltti.

EBRD'nin bölgesel beklentiler raporuna göre banka, büyümenin 2019 yılında yüzde 4.2'ye gerilemesini bekliyor.

Banka, Haziran ayında gidilecek erken seçimle birlikte hükümetin maliye ve makro ihtiyati politikayı “aşırı ısınan ekonomi” endişelerini giderme yönünde yeniden dengeye oturtmak için alan bulunacağını belirtiyor.

Raporda, Türkiye'nin 2018 yılında dış finansman ihtiyacının GSYİH'nin yüzde 25'ini aşabileceğine dikkat çekilirken, -doğrudan yabancı yatırımlardaki zayıflık ve sınırlı Döviz rezervi işaret edilerek- ülkenin değişen küresel likidite koşullarına önemli ölçüde maruz kalmayı sürdüreceğinin altı çizildi.

Güçlü kamu maliyesi ve istikrarlı bankacılık sisteminin -mali politikalarda son dönemdeki gevşemeye karşın- “kilit dayanak noktaları” olarak kalmayı sürdüreceği ifade edildi.

Raporda, küresel likiditedeki azalma, yurt içi ve jeopolitik ortam bağlamında yatırımcı belirsizliği ve TL'nin daha fazla değer kaybetmesi Türkiye için öne çıkan riskler arasında sayıldı.

EBRD'nin raporunda hükümetin orta vadede rekabetçiliği iyileştirmek için yapısal reformlar gerçekleştirmesi ve sürdürülebilir büyüme için dış yeniden dengelemeye ulaşması gerektiği vurgulandı.