Advertisement

Şok Marketler Ticaret A.Ş., halka arz sonuçlarını açıkladı. 

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Şirket’in 1,00 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyat aralığı 10,00 TL - 10,50 TL olarak belirlenmiş olup, gerçekleştirilen talep toplama neticesinde 1,00 TL nominal değerli beher payın halka arz fiyatı 10,5 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen nihai halka arz fiyatı ile, halka arz büyüklüğü 2.294.250.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 218.500.000 TL nominal değerli payların %7,5’ine denk gelen 16.387.500 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 2611 Yurtiçi Bireysel Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 2,52 katı olan 41.248.503 adet pay talebi gelmiştir. Dağıtım neticesinde tahsisat oranlarında değişiklik yapılmamış ve halka arz edilen 218.500.000 TL nominal değerli payların %7,5’ine denk gelen 16.387.500 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a satılmıştır. Halka arz edilen 218.500.000 TL nominal değerli payların %7,5’ine denk gelen 16.387.500 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 76 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 2,36 katı olan 38.735.509 adet pay talebi gelmiştir. Dağıtım neticesinde tahsisat oranlarında değişiklik yapılmamış ve halka arz edilen 218.500.000 TL nominal değerli payların %7,5’ine denk gelen 16.387.500 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır. Halka arz edilen 218.500.000 TL nominal değerli payların %85'ine denk gelen 185.725.000 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 34 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 1,76 katı olan 326.723.775 adet pay talebi gelmiştir. Dağıtım neticesinde tahsisat oranlarında değişiklik yapılmamış ve halka arz edilen 218.500.000 TL nominal değerli payların %85'ine denk gelen 185.725.000 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamaya göre, Şok'un halka arz büyüklüğü 2.29 milyar TL olarak gerçekleşirken, halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan şirketler, Genesis Investment, EBRD, Neuberger & Berman, GIC Private Ltd., Scroder Investment Management ve Blackrock oldu.