Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolara çıktı.

Beklenti cari açığın 4.15 milyar dolar olmasıydı.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 608 milyon dolara yükselmesi, birincil gelir dengesi açığının 240 milyon dolar artarak 1 milyar 313 milyon dolara çıkması ve bir önceki yılın mart ayında 240 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesinin bu yılın aynı ayında 6 milyon dolar net çıkış kaydetmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 239 milyon dolar tutarında artarak 988 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1 milyar 238 milyon dolar oldu.

ŞUBAT VERİSİ REVİZE  EDİLDİ

Öte yandan, şubat ayı cari açık verisi 4 milyar 152 milyon dolardan 4 milyar 522 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 53 milyar 346 milyon dolardan 53 milyar 685 milyon dolara revize edildi.Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon dolar azalarak 1 milyar 29 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 2 milyar 381 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 361 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 123 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 243 milyon dolar ve 1 milyar 500 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 1 milyar 585 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 376 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 137 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 2 milyar 108 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 26 milyon dolar ve 47 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde martta 4 milyar 836 milyon dolar rezerv azalışı gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

    2017 Ocak-Mart 2018 Mart 2018 Ocak-Mart
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -8.383 -4.812 -16.392
1. İhracat 39.993 16.134 42.834
2. İthalat 48.494 20.742 59.998
  Mal Dengesi -8.501 -4.608 -17.164
3. Hizmet Gelirleri 6.642 2.994 8.432
4. Hizmet Giderleri 4.900 1.879 5.465
  Mal ve Hizmet Dengesi -6.759 -3.493 -14.197
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.218 482 1.455
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 3.399 1.795 3.833
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -8.940 -4.806 -16.575
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 557 -6 183
B. SERMAYE HESABI -10 -3 29
C. FİNANS HESABI -7.946 2.937 -11.967
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 837 65 1.162
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.016 1.094 2.168
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -98 108 617
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.327 -2.273 2.943
11.1. Hisse Senetleri 931 -361 -420
11.2. Borç Senetleri 3.396 -1.912 3.363
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.596 382 -3.424
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 8 0 16
12.3. Bankalar 830 -1.523 -4.168
12.4. Diğer Sektörler 758 1.905 728
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.938 -1.203 5.211
13.1. Merkez Bankası -29 -8 -24
13.2. Genel Hükümet 201 26 67
13.3. Bankalar 2.410 -1.667 923
13.4. Diğer Sektörler 356 446 4.245
  Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -447 -7.752 -4.396
D. NET HATA VE NOKSAN -3.549 2.916 3.687
  GENEL DENGE 3.996 4.836 709
E. REZERV VARLIKLAR -3.996 -4.836 -709
14. Resmi Rezervler -3.996 -4.836 -709
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0