Advertisement

Global Yatırım Holding, bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları AŞ'nin hisseleri ile tüm gayrimenkul yatırımlarının Okullu Gıda AŞ'ye satışına ilişkin sözleşmenin iptal edildiğini bildirdi.

Global Yatırım Holding AŞ'nin, Okullu Gıda ile imzaladığı hisse alım satım sözleşmesinden dönülmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Cem Okullu ve Cengiz Okullu ile başta yüzde 100 bağlı ortaklıkları Ardus Gayrimenkul Yatırımları AŞ hisseleri ve grubun gayrimenkul yatırımlarının satışına ilişkin bir sözleşme imzalandığı anımsatıldı.

Daha önce yaptıkları duyuruda, devir işlemlerinin 31 Mayıs 2018'de yapılmasının planlandığının belirtildiğine işaret edilen açıklamada, "Alıcılar tarafından, sözleşmenin imza tarihinden bugüne kadar döviz kurlarında yaşanan yüzde 11,4'lük artış ve çok kısa süre zarfında oluşan öngörülmesi mümkün olmayan ekonomik gelişmeler nedeniyle kendileri tarafından sözleşmeye konu işleme devam edilmeyeceği şirketimize bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Okullu Gıda ile Global Yatırım Holding arasında imzalanan sözleşmenin ön şartlarının yerine getirilmediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Sözleşmenin, satıcının veya alıcının esaslı nitelikli bir ihlali olması dışında herhangi bir nedenle feshedilemeyeceği veya sözleşmeden dönülemeyeceği düzenlemeleri dikkate alındığında; somut olayda bu hallerden hiçbirinin gerçekleşmemesi ve alıcıların sözleşmeden hukuka aykırı dönmeleri sebebiyle alıcılar tarafından yapılan sözleşmeden dönme bildirimini kabul etmediğimizi, alıcıların grubumuzun maruz kaldığı tüm zararları şirketimize tazmin etmek zorunda olduğunu, sözleşmeden haksız şekilde dönmeleri nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlar nedeniyle alıcılara karşı olan tüm talep ve dava haklarımızı saklı tuttuğumuzu ihtarname ile alıcılara bildirdiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Ayrıca sözleşmenin imzalanmasından alıcılar tarafından feshine kadarki dönemde alıcıların ve ilişkili kişilerinin halka açık Global Yatırım Holding AŞ ve Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hisselerinde işlem yapmış olma ihtimallerine binaen bu konunun araştırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ihbar ve şikayette bulunacağımızı da kamuoyunun bilgilerine sunarız."

AA