Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Ekonomi Bakanlığının, "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, kanun kapsamındaki şirketler ve şubelere ilişkin işlemler E-TUYS aracılığıyla yapılacak. Şirket ve şubelerden istenecek bilgiler, yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından E-TUYS'a yüklenecek.

Yabancı şirket ve şubeler, yetkili kullanıcı vasıtasıyla en geç 1 ay içinde bakanlığın internet sayfasından erişimi sağlanan E-TUYS'a giriş yaparak "yatırımcı", "ortak listesi" ve varsa "bağlı iştirakleri" alanlarındaki bilgileri girecek. Sistemde yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu" da yıllık bazda ve her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurulacak. Şirketlerde sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde sisteme girilecek. Şirketlerin, sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeleri de ödemeyi izleyen 1 ay içinde sistemdeki "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu"na elektronik ortamda kaydedilecek.

Yerli veya yabancı ortakların kendi aralarında veya şirket dışındaki herhangi bir yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri, devrin gerçekleşmesinin ardından en geç 1 ay içinde sisteme girilecek.

Tamamen yerli sermayeli şirketler, yabancı bir yatırımcının iştiraki ya da sermaye artışına bir yabancı yatırımcının katılması halinde E-TUYS'a kaydolacak.

Şirketler, unvan, vergi dairesi, iletişim gibi bilgilerde değişiklik yapılması durumunda bunları E-TUYS'ta güncelleyecek. Şirketlerin vergi numarası değişikliklerinde ise ilgili belgelerle Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi gerekiyor.

Faaliyetine son veren şirketler de bu durumu, ilgili belgelerle bakanlığa bildirecek. Bu şirketlerin kullanıcı yetkileri iptal edilecek.

E-TUYS'da işlem yapacak kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olacak. Sistemde işlem yapacak kullanıcılar, yetkilendirme için bakanlığa başvuracak. Kullanıcının yetkisi, kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin başvurusu üzerine iptal edilebilecek.

Haberturk.com