Advertisement

Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine geri ödeme garantisi altında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına "Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi" için 400 milyon dolar kredi sağlandı.

Hazinenin konuya ilişkin duyurusu, müsteşarlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bugün imzalanan kredi ve garanti anlaşmalarıyla, Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine geri ödeme garantisi altında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'ye "Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi" için 400 milyon dolar kredi sağlandı. Kredi, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve büyük ölçekli işletmelerin desteklenmesine ve yatırım ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullanılacak.

AA