Advertisement

Türkiye Sigorta Birliği verisine göre 2018 Birinci Çeyrek sonunda sektör, % 6 artışla 7.2 milyar TL tazminat üslendi. Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda % 17.7, hayat sigortaları branşında ise % 16.9’luk, ortalamada % 17.6’lık bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 12.7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 1.9 milyar TL olurken; sektörün toplam prim üretimi 14.6 milyar TL’ye ulaştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre hayat dışı prim üretiminde % 28.7 pay sahibi olan trafik sigortasında 2017 Nisan ayında başlayan tavan fiyat uygulaması nedeniyle bu dönemde sigortalı adedinde % 9 artışa rağmen havuz harici toplam trafik priminde sadece % 0.6 artış sağlandı. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu.