Advertisement

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2017'nin dördüncü çeyreğinde 11 trilyon 289 milyar lira, yükümlülükleri ise 12 trilyon 969 milyar lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2017'nin dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 11 trilyon 289 milyar TL, yükümlülükleri ise 12 trilyon 969 milyar TL düzeyine ulaşarak, dünyanın geri kalanına 1 trilyon 679 milyar TL'lik net yükümlülük yaratıldı. Dünyanın geri kalanı ve hanehalkı, yurt içi ekonominin finansmanına en büyük
katkıyı sağlayan sektörler oldu.

2010 yılından 2017'nin dördüncü çeyreğine kadar olan dönemde, yurt içi ekonominin sektörler itibarıyla
finansal bilançoları incelendiğinde, hanehalkı ve dünyanın geri kalanı, finansal fazla vererek diğer
sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim ise finansal açık vererek diğer
sektörlere borçlu pozisyonda oldu. Diğer taraftan, üstlendikleri finansal aracılık rolü gereği
finansal kuruluşlar sektörü dengedeki pozisyonunu koruyarak sıfıra yakın bir net finansal değer yarattı.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, son iki çeyrekte azalmakla birlikte yurt içi
ekonomi 2017 yılı boyunca net borçlu konumunda gerçekleşti. Sektörlerin son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük dağılımı incelendiğinde, finansal olmayan
kuruluşlar yükümlülük ve varlık tarafında en büyük sektör olurken, bunu finansal kuruluşlar izledi.

Rapora göre, 2017'nin dördüncü çeyreği itibarıyla finansal araç dağılımında varlıklarda krediler ve diğer alacaklar,
yükümlülüklerde ise sırasıyla krediler, hisse senedi ve öz kaynaklar kalemleri en ağırlıklı araçlar oldu.