Advertisement

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerde el konulan ürünlerin e-ihale sistemiyle satıldığını belirterek, bu kapsamda 2017'de ve bu yılın ilk üç ayında 7 bin 277 ihaleyle 268 milyon liralık satış yapıldığını belirtti.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrüklerde el konulan eşya ve taşıtların devlet malı haline geldiğini söyledi.

Bunların tasfiyesine ilişkin usulleri düzenleyen Tasfiye Yönetmeliği'nde 3 Haziran'da değişiklik yapıldığını dile getiren Tüfenkci, değişiklikle, devlet malı haline gelen ve tasfiye edilmek üzere ambarlarda bekletilen eşyalara ilişkin iş ve işlem süreçlerinin kısaltılarak, tasfiyenin hızla yapılması ve bunların ülke ekonomisine kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Söz konusu eşya ve taşıtların, 21 ildeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tasfiye işletme müdürlüklerince e-ihale yöntemiyle satıldığını anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Halen, tasfiye işletme müdürlüklerinin tamamında eşya ve araç ihaleleri e-ihale sistemi aracılığıyla internet ortamında gerçekleştirilmekte olup, sistemde 110 binin üzerinde kayıtlı üye bulunmaktadır. e-ihale sistemine akıllı telefon ve tabletlere e-ihale mobil uygulaması yüklenerek de girilebilmektedir. Hali hazırda kullanıcıların yüzde 40'ı işlemlerini mobil cihazla yapmaktadır. Hızlı, şeffaf, kolay erişilir, güvenli şekilde ihalelere girme imkanı veren e-ihale sistemiyle 2017 ve 2018 yılının ilk üç ayında toplam 7 bin 277 ihaleyle 268 milyon liralık satış gerçekleştirilmiştir. Yönetmelik değişikliğiyle, bekletilmeyecek nitelikteki eşya da e-ihale kapsamına alınmıştır."

El konulan ürünlere sigorta

Tüfenkci, gümrük idarelerinin ambarlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik de değişikliklere gidildiğini belirterek, muhafaza edilen eşyaların doğal afet, hırsızlık veya iş kazaları gibi durumlarla karşılaşılması muhtemel ekonomik kayıplara karşı sigortalanmasına da imkan sağlandığını bildirdi.

Değişiklikle kamu kurum ve kuruluşları, özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere gümrüklerde devlet malı haline gelen her türlü eşyanın bedelli veya bedelsiz olarak tahsisinin kolaylaştırıldığını anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Yönetmelik değişikliğiyle getirilen yeni bir düzenleme de eşyanın geri dönüşüm yöntemiyle tasfiye edilmesidir. Böylelikle, 2017 yılında gümrüklerde gerçekleştirilen yaklaşık 132 milyon lira tutarındaki imha işleminin geri dönüşümle yapılması ve buradan da bir ekonomik değer üretilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan değişikliklerle geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlarda bulunan eşyanın depolanmasında gelişen teknoloji imkanlarının ve RFID/barkod okuma sistemlerinin daha etkin kullanılmasıyla, eşyalara elektronik ortamda anlık takip imkanı getirilmiştir."

AA