Advertisement

Türkiye'nin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeksi, 2017 yılı için 65 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin SGP geçici sonuçlarını açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan geçici verilere göre, Türkiye'nin SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2017 yılı için 65 oldu. Bu değer, kişi başına GSYH'nın 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 birim iken, Türkiye için 65 birim olduğunu gösteriyor.

Karşılaştırmalarda 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna Hersek) kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 253 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 29 ile Arnavutluk oldu.

Fiili bireysel tüketim düzeyi

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 olarak gerçekleşti ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 132 ile Norveç, en düşük ülke ise 37 ile Arnavutluk oldu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık gibi) hizmetleri de kapsıyor.

 

- Fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2017 yılı geçici sonuçlarına göre 46 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 46 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.

 

SGP'ye göre kişi başına GSYH ve Gerçek Bireysel Tüketim endeks değerleri şöyle:

  Gayri safi yurtiçi hasıla     Fiili bireysel tüketim    
Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017(1) 2013 2014 2015 2016 2017 (1)
Lüksemburg 264 266 267 257 253 141 141 135 132 130
Almanya 124 126 124 124 123 124 124 123 122 122
Avusturya 131 129 130 127 128 123 122 121 119 118
İngiltere 108 109 108 108 105 114 115 115 116 114
Danimarka 126 125 127 124 125 116 114 116 113 112
Finlandiya 113 110 109 109 109 114 114 115 114 113
Belçika 120 118 118 118 117 114 113 114 113 112
İsveç 124 123 129 123 122 111 111 112 110 109
Fransa 108 107 105 104 104 113 111 110 109 109
Hollanda 132 131 129 128 128 114 112 112 111 110
Avro Bölgesi 19 (2) 107 107 106 106 106 106 106 105 105 105
İtalya 98 96 95 97 96 99 98 97 98 98
İrlanda 131 134 181 183 184 95 96 96 96 94
Güney Kıbrıs 84 82 82 83 84 90 90 92 92 92
İspanya 91 91 91 92 92 87 87 89 89 90
Portekiz 77 78 77 77 77 82 83 82 82 83
Litvanya 73 75 75 75 78 79 81 83 85 88
Yunanistan 74 73 69 68 67 84 83 79 77 77
Malta 86 86 93 94 96 79 79 79 78 78
Slovakya 76 77 77 77 77 75 77 76 76 76
Çekya 83 84 87 88 89 75 76 78 78 80
Slovenya 80 82 82 83 85 75 75 76 76 77
Polonya 67 68 68 68 70 73 74 74 74 76
Estonya 75 76 75 75 77 67 68 71 72 72
Letonya 62 64 64 65 67 64 65 65 67 70
Macaristan 66 68 68 67 68 62 62 63 63 63
Romanya 54 55 56 58 63 54 55 59 62 68
Hırvatistan 59 59 59 60 61 59 59 59 59 61
Bulgaristan 46 47 47 49 49 50 51 53 53 55
Norveç 185 178 160 148 150 135 134 135 133 132
İsviçre 164 161 165 161 158 132 130 131 128 126
İzlanda 119 120 124 128 130 114 115 114 114 117
Türkiye 53 53 65 64 65 59 58 65 64 68
Karadağ 40 41 42 45 46 51 52 54 56 57
Sırbistan 38 37 36 37 37 47 47 46 46 46
Makedonya 36 37 36 37 37 40 40 41 41 41
Bosna Hersek 29 29 30 31 32 38 38 41 41 42
Arnavutluk 29 30 29 29 29 35 37 38 37 37

(1) 2017 yılı geçici sonuçları

(2) Para birimi olarak avroyu kullanan ülkeler