Advertisement

İngiltere Merkez Bankası'nın(BOE) anketine göre, Brexit İngiltere'nin görünümünü bulandırmaya devam ederken, şirketler politik riski ülkenin mali istikararı üzerindeki en büyük tehdit olarak görüyor.BOE'nin Sistematik Risk Anketi'ne katılan finansal şirketlerin yüzde 90'ı iç politikanın potansiyal bir sorun kaynağı oluşturma riski taşıdığını belirtti.

Ankete katılan şirketlerden Birleşik Krallığın finansal sistemi üzerinde etkili olan 5 riski sıraya koymaları istendi. Bu göre, politik risk yüzde 90 ile ilk sırada yer alırken, onu jeopolitik risk ve siber saldırı riski izledi. 

 

Ayrıca aynı gün yayımlanan Mali İstikrar Raporu'na göre de, Brexit'in ana iç risk olarak kaldığı ifade edildi.