Advertisement

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, 2018'in ilk çeyreği itibarıyla 47 milyar 330 milyon 240 bin lira oldu.

Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılının ilk çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 39,2 milyar lira, dış borçları ise 8,1 milyar lira oldu. Böylece toplam borç stoku 47,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar, bir önceki çeyrekte 49,1 milyar lira düzeyindeydi.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 15,1 milyar lira ile ticari bankaların borçları oluştururken, bunu sırasıyla 10,8 milyar lirayla özel şahısların, 7,2 milyar lirayla KİT'lerin borçları izledi.

- KİT'lerin görev zararları

KİT'lerin ve ilgili kuruluşların faaliyetlerinden doğan görev zararı ise 2018'in ilk çeyreği sonunda 1 milyar 788 milyon 260 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok görev zararı oluşan kuruluş, 998 milyon 997 bin lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu olurken, bu kuruluşu 763 milyon 399 bin lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi izledi.

AA